Engures novads

Engures kultūras nams

 
 
Engures kultūras nama celtniecība uzsākta 1959.gadā. Jaunā kultūras nama būvniecību pabeidza 1962.gadā. tajā bija gan kolhoza kantoris, gan nodarbību telpas, gan zāle ar 400 sēdvietām, kas darbojas arī šobrīd.
 
Kultūras nama vadītāja: Nora Kukuvasa
29410479, kultura@engure.lv
Pasākumu organizatore: Līga Novika
26130554, pasakumi@engure.lv
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
 
Kultūras namā darbojas 7 kolektīvi un 4 interešu grupas. Tie ir - jauniešu deju kolektīvs UNGURS, vidējās paaudzes deju kolektīvs JADALS, senioru līnijdejotāju grupa „Dzintarkrasts”, senioru Eiropas deju kopa "Rudens ritmi", deju grupa bērniem un jauniešiem „ Zelta pērle”, kā arī senioru veselības vingrošana, galda spēļu interesentu nodarbības,  jogas nodarbības, un karate – do sporta klubs "Šuto" - kurā apgūst cīņas mākslu gan mazi, gan lieli.
 
2013.gadā realizēts projekts „ Apskaņošanas aparatūras iegāde Engures novada Engures kultūras nama pasākumiem”.
2014.gadā realizēts projekts „ Tautas tērpu un apavu iegāde Engures kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam”.
Kopš 2014.gada 1.augusta Engures kultūras nama pakļautībā ir Saieta nams. Saieta nams atrodas atjaunotā Krišjāņa Valdemāra 1875.gada dibinātā Engures jūrskolas ēkā. 2010.gadā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.g. pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, ēka ir rekonstruēta.
 
2014. gadā tika veikti Engures kultūras nama piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi, ierīkots skvērs- novietojot tā centrā 1980.gadā atvesto un ciema centrā uzstādīto lielo akmeni, kas simbolizē mūsu piekrastes akmeņaino jūrmalu.
Kultūras namu un kultūras dzīvi Engurē gadu gaitā vadījuši:
 • Ojārs Majors (….līdz 1969.)
 • Ligija Krāģe (1969-1970)
 • Dzintars Liepiņš (1970.-1976.)
 • Mārtiņš Andersons (1976.-1980.)
 • Vija Veita (1980.-1992.)
 • Marija Tohva (1992.-1997.)
 • Baiba Dorne (1997.-1999.)
 • Sibilla Antiņa (1999.-2006.)
 • Indra Gīle (2006.-2012.)
 • Baiba Dorne (2012.-2016.)
 • Linda Straumere (2016.-2017.)
 • Nora Kukuvasa (kopš 2017.)
 
Jauniešu deju kolektīvs UNGURS
 
UNGURS lepojas ar faktu, ka darbojas jau kopš 1979. gada, pa šo laiku daudz augstu sasniegumu un interesantu piedzīvojumu ir uzkrāts kolektīva azotē. Ar prieku un gandarījumu apmeklēti gandrīz visi Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, iegūti labi rezultāti repertuāra pārbaudes skatēs. Ungura iepriekšējo sezonu dejotāji šobrīd dejo labi zināmos tautas deju ansambļos un kolektīvos, kā piemēram, TDA Daiļrade, TDA Lielupe, TDA Svīta, JDK Vainags. Kolektīvs vienmēr aktīvi piedalās kultūras nama koncertos, svētkos un pasākumos.
Kolektīvs pats saka, ka “vāveres lido kāsī!” Nu ko tu jaunam padarīsi!?!
Vadītāja Evija Bērziņa, koncertmeistare Dace Lāce.
 
 
 
 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs JADALS
 
JADALS ir sevi pierādījis dažādos vietējā mēroga un starptautiskos pasākumos kā kolektīvs, kas strauji pilnveidojas un pieņem aizvien jaunus izaicinājumus. Dejotāji nes Engures vārdu pasaulē ik gadu piedaloties Eiropiādē (lielākajā Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā) un Starptaustiskajā NVS valstu un Baltijas valstu tautas mākslas festivālā. Neaizmirstams mirklis tika aizvadīts XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētkos.
2014.gadā realizēts projekts „ Tautas tērpu un apavu iegāde Engures kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam”.
Dibināts 2013. gadā, vadītāja Evija Bērziņa, koncertmeistare Dace Lāce. 
 

 
 
 
 Koris "Engure"
 
"ENGURE" ir jauns izaicinājums, šis ir pirmais Engures pagasta sieviešu koris. Kora dalībniecēm nav vecuma ierobežojuma, aicināta ikviena, kas vēlas būt atraktīvo dziedātāju kolektīvā un nest Engures vārdu. Skaisti ir būt vienotiem dziesmā, jo tikai kopā mēs esam spēks.
Koris dibināts 2018. gadā. Mākslinieciskā vadītāja, diriģente Inga Graumane; diriģente, kormeistare Aija Bogdane.
 
 
 
 
Senioru līnijdejotāju grupa „Dzintarkrasts”
 
"DZINTARKRASTS" ir saliedēts un draudzīgs kolektīvs, kurā vienmēr valda prieka atmosfēra. Dejot var ikviens, jo tiek piedāvātas nodarbības dažādiem interesentiem - gan tiem, kas dejo tikai savam priekam un kustībām, gan tiem, kas grib startēt sacensībās. Senioru kolektīva dejotāji ar katru gadu kļūst drošāki, atraktīvāki un plastiskāki. Kolektīvs uzstājas pagasta pasākumos ar plašu repertuāru. 
Vadītāja Gita Sokolovska
 
 
 
 
Senioru Eiropas deju kopa "Rudens ritmi"
 
Senioru dejas RUDENS RITMI ievēro vecāku cilvēku vajadzības. Šajās dejās nav nepieciešams partneris. Dejas ļauj atraisīties, sajust savu ķermeni un izbaudīt kopā būšanas prieku saskarsmē ar citiem. Ar dejas palīdzību tiek uzlabota ne tikai senioru veselība, bet arī nodrošināta nepieciešamā socializēšanās, kas uzlabo senioru dzīves kvalitāti.
Dibināta 2011. gadā, vadītāja Rima Mortuļeva.
 
 
 
 
 
  
Deju grupa bērniem un jauniešiem „Zelta pērle”
 
ZELTA PĒRLES nodarbības ietver dažādus dejas stilus. Dalībnieki ir vecumā no 8-13 un 13-16 gadiem. Dalībnieki apgūst ritma izjūtu, kustību koordināciju, stāju un skatuves kultūru. Nodarbības attīsta lokanību, spēku, izturību, līdzsvara sajūtu un muzikalitāti. Kustība un deja veido cilvēka plastiku, veicina harmoniju un skaistumu.
Dibināta 2008. gadā, vadītāja Rima Mortuļeva.
 

 
 
 
Tautas lietišķās mākslas studija „Engure”
 
Dibināta 1970.gada 22.novembrī. Studijā var apgūt aušanu, adīšanu, tamborēšanu, pīšanu un citus rokdarbus. Ir pieejamas vairākas stelles. Studija piedalās dažādās Latvijas pilsētu izstādēs un apmeklē gadatirgus. 
Vadītāja Sarmīte Čikste.
 
 
 
 
 
 Interešu nodarbības
 • senioru veselības vingrošana - fiziskās aktivitātes ļauj saglabāt neatkarību un vispārējo veselību. Uzlabo asinsriti, trenē sirds muskuļus, kā arī padara vieglāku ikdienas darbu veikšanu.Kustības tiek veiktas lēni, kontrolējot vingrojuma izpildi. Tā tiek nostiprināta veselība un izvairīšanās no traumām. Nodarbībā ir iekļauts: iesildošā daļa, koordinācijas un līdzsvara vingrojumi, spēka vingrojumi, stiepšanās vingrojumi. Nodarbības uzlabo muskuļu lokanību, uzlabo locītavu kustīgumu, samazinot to stīvumu; veicina enerģijas pieplūdumu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Trenere Rima Mortuļeva.
 • galda spēļu interesentu nodarbības - galda tenisa, novusa, dambretes un citu galda spēļu entuziasti un interesenti trešdienu vakaros kvalitatīvi pavada savu brīvo laiku, kā arī apgūst papildus iemaņas un uzlabo savu sniegumu. Treneris Viktors Kronbergs.
 • jogas nodarbības - joga ir ne tikai teorētiska, bet arī praktiska disciplīna, kas balstās un personīgo dvēseles pieredzi. Jogas vingrinājumi uzlabo veselību, kā arī uzsver ķermeņa fizisko attīstību. Trenere Rima Mortuļeva.
 • karatē - do sporta klubs "Šuto" - karatē ir cīņas māksla, kurā kā ieroci izmanto visu cilvēka ķermeni. Liela nozīme ir cilvēka garīgajam spēkam un labām manierēm, tā mērķis ir attīstīt ķermeņa fiziskās īpašības. Treneris Vitālijs Beļinskis.