Engures novads

Engures osta

Engures ostas nozīmi nevar pārvērtēt, jo tā atrodas pusceļā no Rojas uz Rīgu. Tā nodrošina patvērumu burātājiem un drošu navigāciju šajā reģionā. 
Projekta EST-LAT Harbours ietvaros osta tika padziļināta līdz 3,5 m, kas ļauj lielāku kuģu ieiešanu ostā, tika izbūvētas jahtu piestātnes, pacelšanas slips un veikta krasta nostiprināšana. Burātājus sagaidīs jaunas navigācijas zīmes, krastā jaunas peldošās piestātnes 50 vietām un jaunā ēka, kur pēc burājuma ieiet dušā un pirtī un izmazgāt drēbes.
 
 
Saskaņā ar “Latvijas ostu attīstības programmu 2014.- 2020.gadam” Engures osta ir zvejas un jahtu osta, kura nodrošina attiecīgā piekrastes reģiona ekonomisko aktivitāti, tai nav objektīva pamata prognozēt aktīvu starptautisko kravu apstrādi. Engures novads, kurā atrodas Engures osta ir viens no piejūras reģioniem, kur zivju pārstrādes uzņēmumu koncentrācija ir viena no augstākajām valstī. Pašlaik Engures novada teritorijā darbojas četras zivju pārstrādes rūpnīcas, kuras nodrošina pastāvīgas darbavietas novada un tuvējo pilsētu, novadu – Tukuma, Jūrmalas, Talsu un Mērsraga iedzīvotājiem. Šo uzņēmumu veiksmīga darbība ir ļoti nozīmīga ne vien Engures novadam, bet gan nacionālā līmenī, jo lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta uz NVS un Eiropas Savienības valstīm. 
 
Engures ostas teritorijā darbojas zivju apstrādes uzņēmums SIA “Unda”, jūras katamarānu ražotne SIA “O Yachts”, kura ir unikāla visas valsts mērogā, jahtklubs “Engure” un vairāki piekrastes zvejas uzņēmumi.
 
Engures ostas attīstībā 2018. gads iezīmējās ar ES līdzfinansētā Igaunijas Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” uzsākšanu. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Projekta realizācijas periods ir 2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs. Par projektu plašāk lasīt ŠEIT.
 
 
Kontaktpersona:
Jānis Megnis
Engures ostas pārvaldnieks
 
Kontaktinformācija:
Mob. tālr.: 29238127
E-pasts: rojasosta@apollo.lv
Adrese: Engures nov., Engures pag., Engure, Jūras iela 62a, LV-3113