Engures novads

Engures osta

Saskaņā ar “Latvijas ostu attīstības programmu 2014.- 2020.gadam” Engures osta ir zvejas un jahtu osta, kura nodrošina attiecīgā piekrastes reģiona ekonomisko aktivitāti un tai nav objektīva pamata prognozēt aktīvu starptautisko kravu apstrādi. Engures novads, kurā atrodas Engures osta ir viens no piejūras reģioniem, kur zivju pārstrādes uzņēmumu koncentrācija ir viena no augstākajām valstī. Pašlaik Engures novada teritorijā darbojas četras zivju pārstrādes rūpnīcas, kuras nodrošina pastāvīgas darbavietas novada un tuvējo pilsētu, novadu – Tukuma, Jūrmalas, Talsu un Mērsraga iedzīvotājiem. Šo uzņēmumu veiksmīga darbība ir ļoti nozīmīga ne vien Engures novadam, bet gan nacionālā līmenī, jo lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta uz NVS un Eiropas Savienības valstīm. 
Engures ostas teritorijā darbojas zivju apstrādes uzņēmums SIA “Unda”, jūras katamarānu ražotne SIA “O Yachts”, kura ir unikāla visas valsts mērogā, jahtklubs “Engure” un vairāki piekrastes zvejas uzņēmumi.


Engures jahtu ostas atjaunošanā 2018. gads iezīmējās ar ES līdzfinansētā Igaunijas Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”  EST- LAT 55  uzsākšanu. Projekta mērķis bija izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Projekta realizācijas periods bija 2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs.
Projekta EST-LAT 55 ietvaros osta tika padziļināta līdz 3,5 m, tika izbūvēta stacionārā jahtu piestātne, pacelšanas slips un veikta krasta nostiprināšana. Burātājus sagaida jaunas navigācijas zīmes,  jaunas peldošās piestātnes 50 vietām un jauna servisa māja, kur pēc burājuma ieiet dušā, sasildīties pirtī un izmazgāt drēbes. Ostā ir nodrošināta sadzīves un satečūdeņu savākšana no jahtām un kuteriem.
 
 
Engures osta ir nozīmīga sastāvdaļa jahtu ostu tīkla izveidošanā Rīgas jūras līcī , jo tā atrodas dienas burājuma attālumā no Rīgas, Jūrmalas, Mērsraga, Rojas vai Roņu salas. Attiecīgi tā dod iespēju burātājam ierasties no jebkuras pieminētās ostas, atpūsties un doties tālāk . Engures osta nodrošina papildus patvērumu burātājiem un drošu navigāciju šajā reģionā.
 
 
Engures ostas pārvalde piedalās Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177” (EASTBALTIC HARBOURS). Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi un to īsteno no 01.09.2020. līdz 31.12.2022.  
Engures ostas pārvalde projekta ietvaros plānoto uzstādīt degvielas uzpildes staciju jahtām un papildus peldošās piestātnes ar stāvvietām 25 jahtām . Engures ostas pārvaldes, kā projekta partnera budžets ir 100 000.00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 000.00 EUR.
 
 

Kontakti:
Engures ostas pārvaldnieks
Jānis Megnis
Mob. tālr.: +371 29238127
Engures jahtu ostas kapteinis
Agris Stulbergs
Mob. tālr.: +371 29172323
E-pasts: marineengure@gmail.com
Adrese: Engures nov., Engures pag., Engure, Jūras iela 62a, LV-3113