Engures novads

Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā29-01-2019

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Projekta numurs: EST-LAT55

 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS 
Projekta kopējās izmaksas attiecināmas Engures ostas pārvaldei sastāda 663226,29 EUR, t.sk. ERAF finansējums ir 85% jeb 563742,35 EUR un 15% jeb 99483,94 EUR ir līdzfinansējums ( t.s. 10% pašvaldības un 5% Valsts budžeta)
 
ENGURES OSTĀ REALIZĒJAMIE PROJEKTI
1) Jahtu, kuteru un laivu piestātņu, pacelšanas slipa un krasta nostiprinājuma projektēšana un izbūve.
Gatavības stadija: Notikušas trīs Iepirkuma procedūras:
- Iepirkums 05.04.2018. Nepieteicās neviens pretendents. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta 7. punkta 1. apakšpunktu tika uzsākta sarunu procedūra. Pamatojoties uz uzraugošo institūciju rekomendācijām tika pārtraukta 
- Iepirkums 28.08.2018. Pieteicās divi pretendenti no kuriem viens neatbilda  kvalifikācijas prasībām otrs pārsniedza projekta budžetu. 
- Iepirkums 29.10. 2018 Noslēgts līgums ar SIA “Drift”. Kopējās izmaksas sastāda 302 tūkst. EUR. Šobrīd notiek projektēšana. Saskaņā ar līgumu būvniecības pabeigšana plānota 2019. gada augustā.
2) Sanitārā mezgla ar saunu projektēšana un izbūve. Notiek būvniecība Kopējās izmaksas 59 tūkst. EUR. Saskaņā ar līgumu būvniecības pabeigšana 2019. gada maijā.
3) Kuģu ceļa un akvatorija padziļināšana. Kopējais pieejamais finansējums 181 0EUR. Realizācijas laiks 2019. gada pavasaris/ vasara. 
Pieejamā finansējuma robežās balstoties uz šā brīža padziļināšanas izmaksām Engures ostā plānots nodrošināt 3,8 m dziļu un 60 m platu kuģu ceļu. 
4) Peldošo piestātņu uzstādīšana Engures ostas akvatorijā. Kopējais finansējums 113 147 EUR. Realizācijas laiks 2020. gada aprīlis. 
Pieejamā finansējuma robežās iespējams uzstādīt peldošās piestātnes +/- 50 jahtām, aprīkotas ar drošības vārtiem, glābšanas komplektiem, elektrības un ūdens pieslēgumiem. 
5) Ostas vadlīniju remonts un rekonstrukcija. Kopējais finansējums 6 000 EUR. Realizācijas laiks 2019. gada vasara pēc Kuģu ceļa un akvatorijas padziļināšanas darbu pabeigšanas. 
6) Peldošo navigācijas zīmju iegāde un uzstādīšana. Kopējais finansējums 9 000 EUR. Realizācijas laiks 2019. gada vasara pēc Kuģu ceļa un akvatorijas padziļināšanas darbu pabeigšanas. 
7) Mobilās iekārtas jahtu radīto sadzīves un sateču ūdeņu savākšanai. Kopējais finansējums 6 740 EUR. Realizācijas laiks 2020. gada aprīlis vienlaicīgi ar peldošo piestātņu uzstādīšanu.
8) Marketinga aktivitātes. Projekta ietvaros atbalsts “Roņu pirts regates” un “Engures kausa” organizēšanai.
 
Areo vizualizācija
 
 
Slipa, peldošo un stacionāro piestātņu vizualizācija
 
 
SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI
Engures ostas pārvalde:
Jānis Megnis
Mob. tālr.: 29238127
E- pasts: rojasosta@apollo.lv 
 
Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas mājaslapa -  www.estlat.eu
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne - www.europa.eu
 

<< Atpakaļ