Engures novads

Engures pagasta iedzīvotājiem

Engures pagasta pārvalde
 
Rekvizīti ŠEIT.
 
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 
Darba laiks:
 
Pirmdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
Trešdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00 
Piektdienās 08.00-15.00
 
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30.
Būvvalde apmeklētājus pieņem otrdienās no 8:30 – 12:00 un 12:30 – 17:30.
Pašvaldības policija apmeklētājus pieņem otrdienās no 09:00 – 12:00
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 

Amats Vārds, Uzvārds Kontakti
Engures novada
domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā otrdienā: 9:00 – 12:00,
Katra mēneša ceturtajā otrdienā: 13:00 – 17:00
63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā ceturtdienā 13:00 – 18:00,
katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 9:00 – 12:00
63180950, 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Pārvaldes vadītāja Baiba Pļaviņa
63180950, 27737575
baiba.plavina@enguresnovads.lv
Pārvaldes sekretāre Daiga Ozoliņa
63161234, 24400167
engure@enguresnovads.lv
Galvenā grāmatvede Kristīne Raginska
63161557, 26619416
gramatvediba@engure.lv
Ekonomiste Aina Kalēja
63161557
gramatvediba@engure.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Ieva Artmane - Urstiņa 63180948
Nodokļu administratore un grāmatvede Inese Tukiša
63180948, 29462606
inese.tukisa@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja
Kristīne Upeniece 
 
63161234, 29128828
projekti@engure.lv 
Kultūras nama vadītāja Nora Kukuvasa
29410479
kultura@engure.lv
Pasākumu organizatore Līga Novika
26130554
pasakumi@engure.lv
Arhitekts un būvvaldes
vadītāja vietnieks
Roberts Kozlovskis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:00 – 17:30
63180951, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
Engures novada būvinspektors
Dainis Grasis
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:30 –15:00
63180951, 29372520
buvvalde@enguresnovads.lv
Zemes ierīcības inženiere
Rudīte Kripa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:00 – 17:30
63180951, 29326090
mernieciba@enguresnovads.lv
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
 
Administratīvās komisijas sekretāre
Rihards Locis
 
Kristīne Rudzīte
23275918
adm.komisija@enguresnovads.lv
Sociālie darbinieki
Maiga Garoza
 
Valda Kolma
24207285
 
 
soc.dienests@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Agnese Baranova
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās un otrdienās 8:00 - 12:00
63180946, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks
 
 
Valsts policijas Engures pagasta
iecirkņa inspektors
Jānis Vancāns
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 9:00 – 12:00
 
Armands Šulcs
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša pirmā un otrā trešdiena: 9:30 - 10:30
29193503, dežūrtālrunis: 27030161
policija@enguresnovads.lv
 
27701717
Engures Saieta nams
 
Tūrisma speciāliste un izstāžu kuratore
 
Tūrisma speciāliste
Jolanta Kraukle
 
Mārīte Zaļuma
24400170
saietanams@enguresnovads.lv
 
tic@enguresnovads.lv
Engures Mūzikas un mākslas
skolas direktore
Ina Ineta Gailāne
63161384, 26595653
enguresmms@enguresnovads.lv
Engures vidusskolas direktore Ilze Kalnozola
63161231
ilze.kalnozola@engure.lv,
vidusskola@engure.lv
Engures PII „Spārīte” vadītāja Sandra Ozoliņa
63161637, 26565059
sparite@enguresnovads.lv
Engures bibliotēkas vadītāja Baiba Rorbaha
24400168
biblioteka.eng@inbox.lv
Apšuciema bibliotekāre Līga Tomele
26249838
ligatomele@inbox.lv
Bērzciema bibliotekāre Sairīte Bicēna
63154375, 29690335
sairite.kodolina@inbox.lv
Engures ūdens apgādes un
kanalizācijas saimniecības speciālists
Atis Bērziņš
29407325
atis412@inbox.lv
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks Jurijs Semeneņa 20022002