Engures novads

Engures pagasta iedzīvotājiem

 

ENGURES PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

 
Otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00
 
Ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00
 

 
Pieteikties pa tālruņiem:
 
Sekretāre: T. 24400167
 
Kase: T. 29462606, 63180948 
 
Būvvalde: T. 29372520
 
Bibliotēka: T. 24416800 
 
Bāriņtiesa: T. 22010953, 24400171 
 
* bāriņtiesa pēc vienošanās ar klientiem pieņem arī citos laikos.
 
Engures pagasta pārvaldes adrese:
 
Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
 
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 
 
Darba laiks:
 
Pirmdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
Trešdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00 
Piektdienās 08.00-15.00
 
 
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30.

Amats
Vārds, uzvārds
Kontakti
 
   
Pārvaldes vadītāja
Kristīne Raginska
tel. 63180950, 26619416
baiba.plavina@enguresnovads.lv
Pārvaldes sekretāre
Daiga Ozoliņa
no 12.- 26.okt atvaļinājums
tel. 63161234, 24400167
engure@enguresnovads.lv
Galvenā grāmatvede
 
tel. 63161557
gramatvediba@engure.lv
Ekonomiste
Aina Kalēja
tel. 63161557
gramatvediba@engure.lv
Grāmatvedības uzskaitvede
Ieva Artmane - Urstiņa
tel. 63180948
Nodokļu administratore un grāmatvede
Inese Tukiša
tel. 63180948, 29462606
inese.tukisa@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja
Kristīne Upeniece 
 
tel. 63161234, 29128828
projekti@engure.lv 
Kultūras nama vadītāja
Nora Kukuvasa
tel. 29410479
kultura@engure.lv
Pasākumu organizatore
Līga Novika
tel. 26130554
pasakumi@engure.lv
Būvvalde
Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde.
 
 
 
 
Zemes ierīcības inženiere
Rudīte Kripa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:00 – 17:30
tel. 63180951, 29326090
mernieciba@enguresnovads.lv
 
 
 
Administratīvās komisijas sekretāre
Kristīne Rudzīte
tel. 23275918
adm.komisija@enguresnovads.lv
Sociālie darbinieki
Maiga Garoza
Valda Kolma
tel. 24207285
soc.dienests@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās un otrdienās 8:00 - 12:00
tel. 63180946, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Inese Semeneņa
tel. 24400171
barintiesa@enguresnovads.lv
 
 
 
Valsts policijas Engures pagasta
iecirkņa inspektors
Armands Šulcs
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša pirmā un otrā trešdiena: 9:30 - 10:30
policija@enguresnovads.lv
tel. 27701717
Engures Saieta nama izstāžu kuratore un tūrisma speciāliste
Jolanta Kraukle
 
tel. 24400170
saietanams@enguresnovads.lv
Tūrisma speciāliste un pasākuma organizatore
Mārīte Zaļuma
tic@enguresnovads.lv
Engures Mūzikas un mākslas
skolas direktore
Ina Ineta Gailāne
tel. 63161384, 26595653
enguresmms@enguresnovads.lv
Engures vidusskolas direktore
Ilze Kalnozola
tel. 63161231
ilze.kalnozola@engure.lv,
vidusskola@engure.lv
Engures PII „Spārīte” vadītāja
Sandra Ozoliņa
tel. 63161637, 26565059
sparite@enguresnovads.lv
Engures bibliotēkas vadītāja
Baiba Rorbaha
tel. 24400168
biblioteka.eng@inbox.lv
Apšuciema bibliotekāre
Līga Tomele
tel. 26249838
ligatomele@inbox.lv
Bērzciema bibliotekāre
Sairīte Bicēna
tel. 29690335
sairite.kodolina@inbox.lv
Komunālās daļas vadītājs un
kanalizācijas saimniecības speciālists
Jurijs Semeneņa
tel. 20022002
komunaladala@engure.lv
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
Jurijs Semeneņa
tel. 20022002
Engures jahtu ostas kapteinis
Agris Stulbergs
tel. 29172323
marineengure@gmail.com