Engures novads

Engures pagasta iedzīvotājiem

Engures pagasta pārvalde
 
Rekvizīti ŠEIT.
 
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 
Darba laiks:
 
Pirmdienās
Trešdienās } 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās
 
Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30 
Piektdienās 08.00-15.00
 
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30.
Būvvalde apmeklētājus pieņem otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30.
Pašvaldības policija apmeklētājus pieņem otrdienās no 09:00 – 12:00
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 

Amats

Vārds, Uzvārds

Kontakti

Engures novada domes priekšsēdētājs

 

Gundars Važa

Iedzīvotāju pieņemšana:

Katra mēneša otrajā otrdienā 9:00 – 12:00,

Katra mēneša ceturtajā otrdienā 13:00 – 17:00

Tālr. 63192144,

Mob.tālr.  29194613

gundars.vaza@enguresnovads.lv

Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Andris Kalnozols

Iedzīvotāju pieņemšana:

Katra mēneša otrajā ceturtdienā 13:00 – 18:00,

katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 9:00 – 12:00

Tālr. 63180950

Mob.tālr.29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv

Pārvaldes vadītājs

Baiba Pļaviņa

Tālr. 63180950, 
baiba.plavina@enguresnovads.lv

Galvenā grāmatvede,

Mudīte Millere

Tālr. 63180948, mudite.millere@inbox.lv

Ekonomiste

Aina Straupmane

Pārvaldes sekretāre

Madara Latve

Tālr. 63161234

Mob.tālr.24400167

engure@enguresnovads.lv

Kasiere 

 

Tālr. 63180948

Nodokļu administratore un grāmatvede

Inese Tukiša

Tālr. 63180948

Mob. 29462606

inese.tukisa@enguresnovads.lv

Arhitekts un būvvaldes vadītāja vietnieks

 

 


Engures novada būvinspektors

Roberts Kozlovskis

Iedzīvotāju pieņemšana:

 

otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30

 Iedzīvotāju pieņemšana:

Dainis Grasis

otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30

Tālr. 63180951, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv

 

 

 

 


Tālr. 29372520,  63180951
buvvalde@enguresnovads.lv

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Rihards Locis

Tālr. 63180950

Zemes ierīcības inženieris

Rudīte Kripa

Iedzīvotāju pieņemšana:

otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30

Tālr. 29326090, 63180951

Kultūras nama vadītāja

 Nora Kukuvass

Tālr. 63180947

engureskulturasnams@enguresnovads.lv

Projektu vadītāja

Kristīne Upeniece

 

 

Vaiva Ostrovska

Tālr. 63161234

Tālr.mob.29128828

projekti@engure.lv

Tālr. 63161234

vaiva@lapmezciems.lv

Pašvaldības policija

 

 

 

Valsts policijas Engures pagasta iecirkņa inspektors

Jānis Vancāns

dežūrtālrunis

Iedzīvotāju pieņemšana:

otrdienās 9:00 – 12:00

 Mārtiņš Šveriņš

Iedzīvotāju pieņemšana:

mēneša 1., un 3., trešdienās

9:30-10:30

 mob. 29193503

27030161
policija@enguresnovads.lv

 

 

Tālr. mob. 20072376

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Agnese Baranova

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās un otrdienās

8:30 – 12:00

Tālr. 63180946, mob.tālr. 22010953

barintiesa@enguresnovads.lv

Engures vidusskolas direktore

Ilze Kalnozola

Tālr. 63161231, 
Ilze.Kalnozola@engure.lv

Engures pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” vadītāja

Sandra Ozoliņa

Tālr.63161637, 
sparite@enguresnovads.lv

Engures Mūzikas un mākslas skolas direktore

Ina Selivanoviča

Tālr.63161384

„Saieta nams” 

Tūrisma speciāliste un izstāžu kuratore


Jolanta Kraukle

Mārīte Zaļuma

Tālr. 63161701, +371 24400170

saietanams@enguresnovads.lv

Apšuciema bibliotekāre

Līga Tomele

Tālr. 63181344

Bērzciema bibliotekāre

Sairīte Bicēna

Tālr. 29690335

Sociālie darbinieki

Maiga Garoza

Valda Kolma

63161238 soc.dienests@enguresnovads.lv

Engures bibliotēkas vadītāja

Indra Gīle

63180949,

indra.engure56@gmail.com

Engures ūdens apgādes un kanalizācijas saimniecības speciālists

Atis Bērziņš

29407325

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks

Verners Ziņģis

26120773