Engures novads

Engures pagasta iedzīvotājiem

Engures pagasta pārvalde
 
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
 
Darba laiks:
 
Pirmdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
Trešdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās 08.00-12.00 un 13.00-17.00 
Piektdienās 08.00-15.00
 
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās no 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30.

Amats
Vārds, uzvārds
Kontakti
Engures novada
domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā otrdienā: 9:00 – 12:00,
Katra mēneša ceturtajā otrdienā: 13:00 – 17:00
tel. 63192144, 29194613
gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā ceturtdienā 13:00 – 18:00,
katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 9:00 – 12:00
tel. 63180950, 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Pārvaldes vadītāja
Baiba Pļaviņa
tel. 63180950, 27737575
baiba.plavina@enguresnovads.lv
Pārvaldes sekretāre
Daiga Ozoliņa
no 12.- 26.okt atvaļinājums
tel. 63161234, 24400167
engure@enguresnovads.lv
Galvenā grāmatvede
Kristīne Raginska
tel. 63161557, 26619416
gramatvediba@engure.lv
Ekonomiste
Aina Kalēja
tel. 63161557
gramatvediba@engure.lv
Grāmatvedības uzskaitvede
Ieva Artmane - Urstiņa
tel. 63180948
Nodokļu administratore un grāmatvede
Inese Tukiša
tel. 63180948, 29462606
inese.tukisa@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja
Kristīne Upeniece 
 
tel. 63161234, 29128828
projekti@engure.lv 
Kultūras nama vadītāja
Nora Kukuvasa
tel. 29410479
kultura@engure.lv
Pasākumu organizatore
Līga Novika
tel. 26130554
pasakumi@engure.lv
Arhitekts un būvvaldes
vadītāja vietnieks
Roberts Kozlovskis
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:00 – 17:30
tel. 63180951, 29535846
buvvalde@enguresnovads.lv
Engures novada būvinspektors
Dainis Grasis
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:30 –15:00
tel. 63180951, 29372520
buvvalde@enguresnovads.lv
Zemes ierīcības inženiere
Rudīte Kripa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 8:00 – 17:30
tel. 63180951, 29326090
mernieciba@enguresnovads.lv
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
Rihards Locis
tel. 23275918
adm.komisija@enguresnovads.lv
Administratīvās komisijas sekretāre
Kristīne Rudzīte
tel. 23275918
adm.komisija@enguresnovads.lv
Sociālie darbinieki
Maiga Garoza
Valda Kolma
tel. 24207285
soc.dienests@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Agnese Baranova
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās un otrdienās 8:00 - 12:00
tel. 63180946, 22010953
barintiesa@enguresnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Inese Semeneņa
tel. 24400171
barintiesa@enguresnovads.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks
Jānis Vancāns
Iedzīvotāju pieņemšana:
Otrdienās: 9:00 – 12:00
tel. 29193503, dežūrtālrunis: 27030161
policija@enguresnovads.lv
Valsts policijas Engures pagasta
iecirkņa inspektors
Armands Šulcs
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša pirmā un otrā trešdiena: 9:30 - 10:30
policija@enguresnovads.lv
tel. 27701717
Engures Saieta nama vadītāja
Jolanta Kraukle
 
tel. 24400170
saietanams@enguresnovads.lv
Tūrisma speciāliste un izstāžu kuratore
Mārīte Zaļuma
tic@enguresnovads.lv
Engures Mūzikas un mākslas
skolas direktore
Ina Ineta Gailāne
tel. 63161384, 26595653
enguresmms@enguresnovads.lv
Engures vidusskolas direktore
Ilze Kalnozola
tel. 63161231
ilze.kalnozola@engure.lv,
vidusskola@engure.lv
Engures PII „Spārīte” vadītāja
Sandra Ozoliņa
tel. 63161637, 26565059
sparite@enguresnovads.lv
Engures bibliotēkas vadītāja
Baiba Rorbaha
tel. 24400168
biblioteka.eng@inbox.lv
Apšuciema bibliotekāre
Līga Tomele
tel. 26249838
ligatomele@inbox.lv
Bērzciema bibliotekāre
Sairīte Bicēna
tel. 63154375, 29690335
sairite.kodolina@inbox.lv
Komunālās daļas vadītājs un
kanalizācijas saimniecības speciālists
Jurijs Semeneņa
tel. 20022002
komunaladala@engure.lv
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
Jurijs Semeneņa
tel. 20022002