Engures novads

Engures vidusskola

 
 
Engures skolas audzēkņiem no 1.-12.klasei ir brīvpusdienas. Brīvpusdienas saņem arī tie skolēni, kuri nav
deklarēti Engures pagasta teritorijā. (Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni
5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.- 9.klases skolēni saņem brīvpusdienas).
 
Engures vidusskolā 2020./2021. gada mācību semestrī skolas gaitas uzsāka 17 pirmklasnieki un skolā mācās pavisam 230 skolēni.
 
MĀCĪBU PROGRAMMAS:
 
1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Kods: 21015811
 
 
2. Pamatizglītības programma.
Kods: 21011111
 
 
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma.
Kods: 21011811
 
 
4. Speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem.
Kods: 21015611
 
 
5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma.
Kods: 31013111
 
 
6. Vispārējās vidējās izglītības vispāizglītojošā virziena programma.
Kods: 31011011
 
Engures vidusskolas skolotāji 2019./2020.m.g.
 
1. Ilze Kalnozola
2. Ina Puzanova
3. Egle Kaira
4. Kārkliņš Kaspars
5. Andruss Bruno
6. Āboliņa Lolita
7. Bergmane Evija
8. Rudzīte Kristīne
9. Draveniece Aivika
10. Dreimane Inga
11. Dumbre Māra
12. Gaile Dana
13. Grūbe Andžela
14. Jefremovs Juris
15. Jurēvica Inta
16. Krēgere Indra
17. Latve Daiga
18. Lāce Dace
19. Liepiņa Vita
20. Locis Rihards
21. Orste Ieva
22. Otmane Iveta
23. Skujiņa Sarma
24. Šneidere Sarmīte
25. Šteinberga Arta
26. Vilciņa Skaidrīte
27. Vīksniņa Inese
28. Treidis Aivars
 
Tradīcijas:
 • Pirmā septembra svinīgā līnija;
 • Miķeļdienas gadatirgus;
 • 1. klases uzņemšana skolas saimē;
 • 5. klases uzņemšana skolas saimē;
 • 10. klases uzņemšana skolas saimē;
 • Sporta diena;
 • Lāpu gājiens 11. novembrī;
 • Svecīšu iedegšana 18. novembrī;
 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Ziemassvētku labdarības tirdziņš;
 • Popiela vai „Dziesma manai” paaudzei;
 • Pavasara diena Eiropā;
 • Jūras krasta sakopšana pavasarī;
 • Pēdējais zvans;
 • Žetonu vakars;
 • Izlaidumi.
 
Adrese
Skolas iela 7, Engure,
Engures pagasts,
Engures novads, LV-3113
 
 
Tālruņi:
Datorcentrs: 631 61 450
Direktors: 631 61 231
Kanceleja: 631 61 289
Fakss: 631 61 231
e-pasts: vidusskola@engure.lv
Mājas lapa: http://www.enguresvidusskola.lv
 
Foto: Andris Jermuts