Engures novads

Engures vidusskola

Engures skolas audzēkņiem no 1.-12.klasei ir brīvpusdienas. Brīvpusdienas saņem arī tie skolēni, kuri nav
deklarēti Engures pagasta teritorijā. (Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni
5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1.-9.klases skolēni saņem brīvpusdienas).
 
Engures vidusskolā 2018./2019. gada mācību semestrī skolas gaitas uzsāka 12 pirmklasnieki un skolā mācās pavisam 224 skolēni
 
 
 
MĀCĪBU PROGRAMMAS:
 
1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Kods: 21015811
 
 
2. Pamatizglītības programma.
Kods: 21011111
 
 
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma.
Kods: 21011811
 
 
4. Speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem.
Kods: 21015611
 
 
5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma.
Kods: 31013111
 
 
6. Vispārējās vidējās izglītības vispāizglītojošā virziena programma.
Kods: 31011011
 
Engures vidusskolas skolotāji 2016./2017.m.g.
 
1. Ilze Kalnozola
2. Ina Puzanova
3. Egle Kaira
4. Kārkliņš Kaspars
5. Andruss Bruno
6. Āboliņa Lolita
7. Balašova Simona
8. Bergmane Evija
9. Bērziņa Mārīte
10. Rudzīte Kristīne
11. Draveniece Aivika
12. Dreimane Inga
13. Dumbre Māra
14. Gaile Dana
15. Grūbe Andžela
16. Jefremovs Juris
17. Jurēvica Inta
18. Krēgere Indra
19. Latve Daiga
20. Lāce Dace
21. Liepiņa Vita
22. Locis Rihards
23. Orste Ieva
24. Otmane Iveta
25. Skujiņa Sarma
26. Šneidere Sarmīte
27. Šteinberga Arta
28. Vilciņa Skaidrīte
29. Vīksniņa Inese
30. Treidis Aivars
 
Tradīcijas:
 • Pirmā septembra svinīgā līnija
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • 1. klases uzņemšana skolas saimē
 • 5. klases uzņemšana skolas saimē
 • 10. klases uzņemšana skolas saimē
 • Sporta diena
 • Lāpu gājiens 11. novembrī
 • Svecīšu iedegšana 18. novembrī
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Ziemassvētku labdarības tirdziņš
 • Popiela vai „Dziesma manai” paaudzei
 • Pavasara diena Eiropā
 • Jūras krasta sakopšana pavasarī
 • Pēdējais zvans
 • Žetonu vakars
 • Izlaidumi
 
Adrese
Skolas iela 7, Engure,
Engures pagasts,
Engures novads, LV-3113
 
 
Tālruņi:
Datorcentrs: 631 61 450
Direktors: 631 61 231
Kanceleja: 631 61 289
Fakss: 631 61 231
e-pasts: vidusskola@engure.lv
Mājas lapa: http://www.engure.edu.lv