Engures novads

Smārdes skolēnu ekskursija uz atjaunotu purvu Ķemeru tīrelī un Dunduru pļavām