Engures novads

Domes otrā sasaukuma pirmā sēde un svinīgā ozolu stādīšana