Engures novads

Jordānijas, Ēģiptes un Spānijas jaunieši talko Gausajā jūdzē