Engures novads

Smārdes senioru klubiņa "Sarma" sapulce Domē