Engures novads

Metu konkursa skices J.Baltvilka piemiņas vietai