Engures novads

Seminārs par dabas vērtībām, to aizsardzību un apsaimniekošanu Engures novada piekrastē