Engures novads

Engures vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference