Engures novads

Iepirkumi

Publisko iepirkumu arhīvs līdz 2019. gada 1. janvārim
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)
https://www.eis.gov.lv/EIS/ > e-konkursi > Detalizētā iepirkumu meklēšana > Atslēgvārdi: Engure
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma līguma nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss Līgumcena Piegādātāja nosaukums
08.04.2020 Cenu aptauja Par kurināmās malkas sagatavošanu Engures vidusskolas katlumājai 17.04.2020 10:00 noslēgts līgums
07.04.2020 LPP 2020/6 Jauna mikroautobusa iegāde Lapmežciema pagasta pārvaldes vajadzībām 29.04.2020 10:00 pārtraukts
27.03.2020 EPP 2020/5 Būvprojekta izstrāde jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai Engurē un autoruzraudzība 08.04.2020 10:00 pārtraukts
26.03.2020 LPP 2020/5 Plūdoņa gatves seguma atjaunošana Ragaciemā 20.04.2020 10:00 noslēgts līgums
25.03.2020 LPP 2020/4 Meliorācijas sistēmu pārbūve zemes gabalos “Kalnceriņi”, “Ceriņkalni”, “Santas”, “Lazdu lejas”, Lapmežciemā, Engures novadā 06.04.2020 10:00 pārtraukts
16.03.2020 LPP 2020/3 Rotaļu un vingrošanas elementu uzstādīšana, “Ķipari”, Lapmežciemā, Engures novadā 30.03.2020 10:00 pārtraukts
05.03.2020 END 2020/3 “Ielas seguma remonts Smārdē” 18.03.2020 11:30 noslēgts līgums
02.03.2020 END 2020/2 Noejas uz jūru un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā 13.03.2020 11:30 noslēgts līgums
25.02.2020 END 2020/1 Noejas uz jūru un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā 09.03.2020 11:30 pārtraukts
12.02.2020 EPP 2020/3 Degvielas iegāde Engures novada pašvaldības Engures pagasta iestāžu vajadzībām 06.03.2020 10:00 aktīvs