Engures novads

Interešu izglītība, nodarbības

Par jauniešiem aktuālajām interešu izglītības nodarbībām Engures novadā.
 
Engures novadā gandrīz visi pulciņi pieejami bez maksas. Maksas pulciņiem (atskaitot karate) daudzbērnu, trūcīgām ģimenēm, bērniem ar invaliditāti pieejami maksas atvieglojumi.
 
ENGURES PAGASTĀ
 
Engures Mūzikas un mākslas skola
(mācību maksa; ģimenēm ar apgrūtinājumiem pieejami maksas atvieglojumi)
 
 
Engures kultūras nams
 
Kopā ar pieaugušajiem pieejams:
 • galda spēļu interesentu nodarbības - galda teniss, novusa, dambretes un citas galda spēles
 • mūsdienu ritma deju kopa "Zelta Pērle" - no 6 gadu vecuma;
 • karatē- do nodarbības (par maksu);

Engures vidusskolas interešu pulciņi
 
 • koris 1. – 4. klasēm, 5. – 9. klasē
 • meiteņu vokālais ansamblis
 • tautiskās dejas – 1. – 2. klasei, 3. – 4. klasei, 5. – 6. klasei, 7. – 8. klasei, 9. – 12. klasei
 • dambrete
 • aušana
 • gleznošana
 • datorgrafika
 • burāšana
 • sporta spēles
 • vides draugi
 • teātris
 • jaunsargi
 • treniņi minifutbolā
 • sporta spēļu pulciņš
 
 
Engures vidusskola piedāvā skolēniem sporta pulciņu (tautasbumba, basketbols, volejbols, florbols, futbols, badmintons) pulciņu no 1.līdz 9.klasei gan zēniem, gan meitenēm. Šajā pulciņā tiek nostiprinātas un papildinātas sporta spēļu pamatprasmes. Pulciņa mērķis nostiprināt un uzlabot skolēnu veselību, sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanās pret sportu un veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā.
 
Sporta pulciņu visām vecuma grupām vada sporta skolotāja Indra Krēgere.
 
LAPMEŽCIEMA PAGASTĀ


Lapmežciema pamatskolas interešu pulciņi
keramika
zīmēšana
1.-4.klašu, 5.-9.klašu koris
tekstilmāksla
dzīvesziņas pulciņš (mazpulki)
sports
tautas dejas sākumskolai
tautas dejas pamatskolai
 
pirmskolas deju kolektīvs "Brīzēni" (2 vecuma grupas);
"Dzelmes deju studija", nodarbības bērniem (nodarbības notiek sporta kompleksā);
bērnu popgrupa „Vējā” (4 vecuma grupas);
tradīciju ansamblis "Liedags";
sieviešu vokālais ansamblis "Selga";
zumbas nodarbības;
1.-9. klašu deju kolektīvi
gleznošanas studija pieaugušajiem (nodarbības notiek pagasta pārvaldē);
gleznošanas studija bērniem (2 grupas);
amatieru teātra studija “Miljons”;
ģitārspēles pulciņš bērniem;
dambretes pulciņš.
 
Lapmežciema sporta halle
Pieejama sporta zāle nodarbībām kopā ar pieaugušajiem
futbolam
volejbolam
basketbolam
svaru zāle
 
 

 
SMĀRDES PAGASTĀ

 
Smārdes pamatskolas interešu izglītības pulciņi
 • medicīnas  pulciņš 4.-8.kl.
 • floristikas pulciņš 1.-9.kl.
 • 1.- 4.klašu koris
 • 5.-9.kl. ansamblis
 • kokapstrādes pulciņš 5.-8.kl.
 • 1. - 2.klases deju kolektīvs
 • 3.-  4.klases deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu deju kolektīvs
 • sporta spēļu pulciņi 1.-3. un 4.-6..kl.
 • jauno satiksmes dalībnieku pulc. 4.-5.kl.
 • foto pulciņš 7.-9.kl.
Smārdes kultūras centrā
 • Smārdes pamatskolas skolēnu deju kolektīvs "Dzērvīte" 
 • Smārdes pamatskolas vokālais ansamblis un skolas koris
 
Smārdes pamatskolas sporta zālē
www.brivsolis.lv
Pieejama sporta zāle kopā ar pieaugušajiem:
 • basketbolam
 • futbolam
 • volejbolam
 • florbolam
Visā novada teritorijā notiek pašvaldības organizētais skriešanas seriāls, orientēšanās sacensības, kā arī notiek basketbola, futbola, volejbola, galda tenisa un novusa čempionāts, kurā ir iespējams startēt Engures novada jauniešiem. Sacensībās dalības maksa bērniem ir bez maksas vai skriešanas sacensības 0,50 EUR.
Milzkalnes sākumskolā
 • lasīšanas pulciņš
 • bērniem pieejama sporta zāle
Milzkalnes tautas namā
 • Bērnu modes deju grupa „Alegorija” (par maksu)
 • Līnijdejas kopā ar pieaugušajiem kolektīvā „Crazy X”