Engures novads

Pulciņi!

Par jauniešiem aktuālajām interešu izglītības nodarbībām Engures novadā.
 
Engures novadā gandrīz visi pulciņi pieejami bez maksas. Maksas pulciņiem (atskaitot karate) daudzbērnu, trūcīgām ģimenēm, bērniem ar invaliditāti pieejami maksas atvieglojumi.
 
ENGURES PAGASTĀ
 
Engures Mūzikas un mākslas skola
(mācību maksa; ģimenēm ar apgrūtinājumiem pieejami maksas atvieglojumi)
 
 
Engures kultūras nams
 
Kopā ar pieaugušajiem pieejams:
 • galda spēļu interesentu nodarbības - galda teniss, novusa, dambretes un citas galda spēles
 • mūsdienu ritma deju kopa "Zelta Pērle" - no 6 gadu vecuma;
 • karatē- do nodarbības (par maksu);

Engures vidusskolas interešu pulciņi
 
 • koris 1. – 4. klasēm, 5. – 9. klasē
 • meiteņu vokālais ansamblis
 • tautiskās dejas – 1. – 2. klasei, 3. – 4. klasei, 5. – 6. klasei, 7. – 8. klasei, 9. – 12. klasei
 • dambrete
 • aušana
 • gleznošana
 • datorgrafika
 • burāšana
 • sporta spēles
 • vides draugi
 • teātris
 • jaunsargi
 • treniņi minifutbolā
 • sporta spēļu pulciņš
 
 
Engures vidusskola piedāvā skolēniem sporta pulciņu (tautasbumba, basketbols, volejbols, florbols, futbols, badmintons) pulciņu no 1.līdz 9.klasei gan zēniem, gan meitenēm. Šajā pulciņā tiek nostiprinātas un papildinātas sporta spēļu pamatprasmes. Pulciņa mērķis nostiprināt un uzlabot skolēnu veselību, sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanās pret sportu un veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā.
 
Sporta pulciņu visām vecuma grupām vada sporta skolotāja Indra Krēgere.
 
 
LAPMEŽCIEMA PAGASTĀ

Lapmežciema pamatskolas interešu pulciņi
 • keramika
 • floristika
 • zīmēšana
 • 1.-4.klašu, 5.-9.klašu koris
 • tekstilmāksla
 • dzīvesziņas pulciņš (mazpulki)
 • sports
 • tautas dejas sākumskolai
 • tautas dejas pamatskolai
 
Lapmežciema Tautas namā
 
 • pirmskolas deju kolektīvs "Brīzēni" (2 vecuma grupas);
 • "Dzelmes deju studija", nodarbības bērniem (nodarbības notiek sporta kompleksā);
 • bērnu popgrupa „Vējā” (3 vecuma grupas);
 • tradīciju ansamblis "Liedags";
 • sieviešu vokālais ansamblis "Selga";
 • zumbas nodarbības;
 • tautiskās dejas pirmsskolas vecuma bērniem;
 • 1.-9. klašu deju kolektīvi
 • gleznošanas studija pieaugušajiem (nodarbības notiek pagasta pārvaldē);
 • gleznošanas studija bērniem;
 • amatieru teātra pulciņš;
 • ģitārspēles pulciņš bērniem;
 • dambretes pulciņš.
 
Lapmežciema sporta halle
Pieejama sporta zāle nodarbībām kopā ar pieaugušajiem
 • futbolam
 • volejbolam
 • basketbolam
 • svaru zāle
SMĀRDES PAGASTĀ

Smārdes pamatskolas interešu izglītības pulciņi
 • medicīnas  pulciņš 4.-8.kl.
 • floristikas pulciņš 1.-9.kl.
 • 1.- 4.klašu koris
 • 5.-9.kl. ansamblis
 • kokapstrādes pulciņš 5.-8.kl.
 • 1. - 2.klases deju kolektīvs
 • 3.-  4.klases deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu deju kolektīvs
 • sporta spēļu pulciņi 1.-3. un 4.-6..kl.
 • jauno satiksmes dalībnieku pulc. 4.-5.kl.
 • foto pulciņš 7.-9.kl.
Smārdes kultūras centrā
 • Smārdes pamatskolas skolēnu deju kolektīvs "Dzērvīte" 
 • Smārdes pamatskolas vokālais ansamblis un skolas koris
 
Smārdes pamatskolas sporta zālē
www.brivsolis.lv
Pieejama sporta zāle kopā ar pieaugušajiem:
 • basketbolam
 • futbolam
 • volejbolam
 • florbolam
Visā novada teritorijā notiek pašvaldības organizētais skriešanas seriāls, orientēšanās sacensības, kā arī notiek basketbola, futbola, volejbola, galda tenisa un novusa čempionāts, kurā ir iespējams startēt Engures novada jauniešiem. Sacensībās dalības maksa bērniem ir bez maksas vai skriešanas sacensības 0,50 EUR.
Milzkalnes sākumskolā
 • lasīšanas pulciņš
 • bērniem pieejama sporta zāle
Milzkalnes tautas namā
 • Bērnu modes deju grupa „Alegorija” (par maksu)
 • Līnijdejas kopā ar pieaugušajiem kolektīvā „Crazy X”