Engures novads

Iznomā

Izsoles/konkursa rezultāti
 
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA “Beridam”, reģ.Nr.42103095421.
Izsolē/konkursā piedāvātā nomas maksa: 0,75 EUR/m2 mēn (bez PVN).
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 0,75 EUR/m2 mēn (bez PVN).
Nomas termiņš – 6 gadi.
 
Iznomā
Rauda, Smārdes pag., Engures novads, Engures novada domes pansionāta “Rauda”, 
A korpusa, 1.stāva telpa Nr.90 ar kopējo platību 13,9m2
 
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 9082 001 0013 001
Būvju/telpu platība – 13,9 m2
Telpas apzīmējums – 90
Telpas augstums – 3 m
Maksimālais 
Stāvs: 1 no 3 
Cena – 0,75 EUR/m2 mēn (bez PVN) 
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
10,00 EUR (bez PVN) 
Pieteikties izsolei/konkursam līdz 04.09.2019
 
Nomas objekta izmantošanas mērķis
Iznomāšanas mērķis – veikala telpa pārtikas un rūpniecības preču mazumtirdzniecībai Nomas objektā
 
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 05.09.2019.
Laiks: 14:00
Engures novada domes pansionāta “Rauda”, Raudā, Engures novadā, Smārdes pagastā, otrā stāva zāle 
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
 
Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendenti Piedāvājumus var iesniegt katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 16:00, Engures novada domes pansionāta “Rauda” lietvedībā līdz 2019.gada 4.septembra plkst.16:00. 
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu.
Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Piedāvājumi tiks atvērti Raudā, Engures novadā, Smārdes pagastā, Engures novada domes pansionāta “Rauda”, Komisijas sēdē 2019.gada 5.septembrī plkst.14:00. 
 
Rauda, Smārdes pag., Engures novads, Engures novada domes pansionāta “Rauda”, A korpusa, 1.stāva telpa Nr.90 ar kopējo platību 13,9m2
 
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 9082 001 0013 001
Būvju/telpu platība – 13.90  m²
Telpas apzīmējums – 90
Telpas augstums – 3 m
Maksimālais nomas termiņš – 6 gadi
Stāvs: 1 no 3 
Cena – 0,75 EUR/m2 mēn (bez PVN) 
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
10,00 EUR (bez PVN) 
Pieteikties izsolei/konkursam līdz 04.09.2019
 
Nomas objekta izmantošanas mērķis
Iznomāšanas mērķis – veikala telpa pārtikas un rūpniecības preču mazumtirdzniecībai Nomas objektā
 
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 05.09.2019.
Laiks: 14:00
Engures novada domes pansionāta “Rauda”, Raudā, Engures novadā, Smārdes pagastā, otrā stāva zāle 
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
 
Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendenti Piedāvājumus var iesniegt katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 16:00, Engures novada domes pansionāta “Rauda” lietvedībā līdz 2019.gada 4.septembra plkst.16:00. 
 
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu.
 
Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Piedāvājumi tiks atvērti Raudā, Engures novadā, Smārdes pagastā, Engures novada domes pansionāta “Rauda”, Komisijas sēdē 2019.gada 5.septembrī plkst.14:00. 
 
Objekta apskates vieta un laiks
Iepazīties ar Nomas objektu iespējams – sazinoties ar Saimniecības nodaļas vadītāju Sintiju Asniņu – sintija.asnina@raudaspansionats.lv, vai zvanot pa mob.tālr. 22017257.
 
 
Dokumenti lejupielādei: