Engures novads

Informācija par būvvaldes lēmumiem

Informācija par būvniecības iecerēm Engures novadā pieejama Būvniecības informācijas publiskajā portālā  - skatīt šeit: https://bis.gov.lv/bisp/
 
Paziņojums par būvvaldes lēmumu īpašumā Jūras iela 52, Engurē
 
Pamatojoties uz SIA “ORANGE STUFF” iesniegto Būvniecības iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai nepieciešamo planšeti brīvdienu mājas – viesu nama būvniecībai īpašumā Jūras ielā 52, Engurē, Engures pagastā, Engures novads , Engures novada domes būvvalde 2019.gada 03.aprīlī pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 11 p.1.) par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 02.maija līdz 29.maijam ar prezentācijas pasākumu 2019.gada 21.maijā pl. 15.00. Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis.
 
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
 
Būvniecības ieceres veids, adrese: brīvdienu māja – viesu nams īpašumā Jūras ielā 52, Engurē, Engures pagastā, Engures novads, LV-3113.
Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Engures novada Engures pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā  Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā. Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis;  tālrunis 29535846.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 21.05.2019. pl. 15.00. Engures pagasta pārvaldes telpās.
Iepazīties ar būvniecības ieceri un iesniegt  atsauksmes var no 02.05.2019. līdz 29.05.2019. Engures pagasta pārvaldē, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā , LV-3113.
Būvniecības ierosinātāji: SIA “ORANGE STUFF”.
Būvniecības ieceres izstrādātājs:  arhitekts Kārlis Kozlovskis;  tālrunis 29657169.
 
Būvvaldes sēdes protokols apskatāms ŠEIT un vizuālais risinājums apskatāms ŠEIT.
 
 Paziņojums par būvvaldes lēmumu īpašumā “Zeltkalnītes”
 
Pamatojoties uz Ginta Baloža iesniegto Paskaidrojuma rakstu ar grafisko pielikumu un būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai nepieciešamo planšeti un planšeti publiskās apspriešanas vajadzībām 3 atpūtas māju novietošanai īpašumā “Zeltkalnītes”, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novads , Engures novada domes būvvalde 2019.gada 18.martā pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 9 p.2.) par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 04.aprīļa līdz 02.maijam ar prezentācijas pasākumu 2019.gada 18.aprīlī pl. 17.00. Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis.
 
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
 
Būvniecības ieceres veids, adrese: 3 atpūtas māju novietošana īpašumā “Zeltkalnītes”, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novads, LV-3118.
Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā pretī būvvaldes telpām Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā. Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis;  tālrunis 29535846.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 18.04.2019. pl. 17.00. Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās.
Iepazīties ar būvniecības ieceri un iesniegt  atsauksmes var no 04.04. līdz 02.05.2019. Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā , LV-3118.
Būvniecības ierosinātāji: Gints Balodis.
Būvniecības ieceres izstrādātājs:  arhitekts Kārlis Kozlovskis;  tālrunis 29657169.
 
Būvvaldes sēdes lēmums apskatāms ŠEIT un vizuālais risinājums apskatāms ŠEIT.
 
Paziņojums par būvvaldes lēmumu īpašumā “Rīteņi”
 
Pamatojoties uz SIA “Jaunrūķi” iesniegto Paskaidrojuma rakstu ar grafisko pielikumu un būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai nepieciešamo planšeti 3 atpūtas māju novietošanai īpašumā “Rīteņi”, Ķesterciemā, Engures pagastā, Engures novads , Engures novada domes būvvalde 2019.gada 18.martā pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 9 p.1.) par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 4.aprīļa līdz 2.maijam ar prezentācijas pasākumu 2019.gada 29.aprīlī pl. 16.00. Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis.
 
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
 
Būvniecības ieceres veids, adrese: 3 atpūtas māju novietošana īpašumā “Rīteņi”, Ķesterciemā, Engures pagastā, Engures novads , LV-3113.
Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Engures novada Engures pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā  Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā. . Par pasākuma norisi atbildīgs būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis;  tālrunis 29535846.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 29.04.2019. pl.16.00. Engures pagasta pārvaldes telpās.
Iepazīties ar būvniecības ieceri un iesniegt  atsauksmes var no 04.04.2019. līdz 02.05.2019. Engures pagasta pārvaldē, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā , LV-3113.
Būvniecības ierosinātāji: SIA “Jaunrūķi”.
Būvniecības ieceres izstrādātājs:  arhitekts Jānis Stūris;  tālrunis 29298840.
 
Būvvaldes sēdes lēmums apskatāms ŠEIT un vizuālais risinājums apskatāms ŠEIT.