Engures novads

Izsoles

Sludinājums par zemes nomas tiesību izsoli
 
Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 14.maijā plkst. 11.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Zemes vienības „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads, daļas 4000 m2 platībā nomas tiesības bez apbūves tiesībām.
Adrese – „Loka ceļš viens A”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena mēnesī – 135 EUR.
Izsoles solis – 15 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 14.05.2018. plkst. 10.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).