Engures novads

Aicina uz pasākumu „Jaunieši ieslodzījumu vietās - izaicinājumi un iespējas”31-05-2013

Lai dalītos pieredzē un aktualizētu jautājumus par jauniešiem ieslodzījumu vietās, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē projekta noslēguma pasākumu „Jaunieši ieslodzījumu vietās - izaicinājumi un iespējas”. Pasākums notiks 2013. gada 6. jūnijā plkst. 10.30-14.00 Eiropas Savienības (ES) mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā, Rīgā. Īpaši tiek gaidīti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu neformālās izglītības projektu „Šķeļot viļņus” četrās ieslodzījumu vietās ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.
 
 
Pasākuma mērķi:
  • prezentēt neformālās izglītības projekta „Šķeļot viļņus” rezultātus un secinājumus par neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietās;
  • veidot jaunas iniciatīvas jauniešu resocializācijai un apmācībai ieslodzījuma vietās;
  • veicināt starpinstitucionālo sadarbību.
 
Papildus projekta „Šķeļot viļņus” rezultātu prezentācijai, ko sniegs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un pārstāvji no projektā iesaistītajām ieslodzījuma vietām, pasākumā piedalīsies arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji.
 
Pasākumā notiks interaktīva paneļdiskusija par jaunām un inovatīvām iniciatīvām un institūciju sadarbības iespējām darbam ar jauniešiem ieslodzījuma vietās.
 
Klātesošie varēs uzzināt vairāk arī par finansējuma avotiem darbam ar jauniešiem.
 
Informācija un pieteikšanās, rakstot e-pastu uz vladislava.skele@jaunatne.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67358069. Lūdzam pieteikties līdz 2013. gada 4. jūnijam.
 
Papildus informācija par projektu „Šķeļot viļņus”:
 
Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi ieslodzījumu vietu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, vienību priekšniekiem u.c.) par neformālo izglītību un tās lomu ieslodzījuma vietās. Tika apzinātas jauniešu vajadzības četros cietumos- Iļģuciemā, Šķirotavā, Liepājā un Valmierā. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidotas četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma vietā notika 10 nodarbības, ko īstenoja apmācītie cietumu darbinieki kopā ar atbalsta personu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Neformālās izglītības programmu galvenās tēmas- vērtībizglītība un sociālo kompetenču attīstība. Vairāk par projektu blogā: http://skelotvilnus.blogspot.com.
 
Vairāk informācija ŠEIT.
Pasākuma programma ŠEIT.
 
 
 
Kontaktinformācija:
 
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069
 
Detalizētāka informācija pielikumā, kā arī saitē http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-uz-pasakumu-jauniesi-ieslodzijumu-vietas-izaicinajumi-un-iespejas


Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356251
Fakss: +371 67358060
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba
Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 

<< Atpakaļ