Engures novads

Aicinām studentus pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijai! (papildināts)02-10-2014

Grozīts stipendijas nolikums! Engures novada pašvaldība 2014.gadā nodibina Engures novada pašvaldības stipendiju. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē 2014./2015.akadēmiskajā gadā.

Stipendija paredzēta: 2 jauniešiem laika periodā 2014.gada septembris – 2015.gada jūnijs.

Vienas stipendijas apjoms: EUR 1 600.

Stipendijas noteikumi

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji, Engures novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis, LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs, LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās: no 1.09. līdz 1.10.2014. stipendijām 2014./2015.ak. gadam.
 

<< Atpakaļ