Engures novads

Aicinām talkot kopā ar jauniešiem no Spānijas, Ēģiptes un Jordānijas!19-06-2014

26. jūnijā Lapmežciema pagastā, Gausajā jūdzē, ap plkst.10.00 notiks jauniešu talka kopā ar Latvijas, Spānijas, Ēģiptes un Jordānijas jauniešiem, lai dalītos kultūras pieredzē, idejās un vienkārši labi pavadītu laiku.

Šis ir biedrības „Dobeles Jauniešu domes” projekts „Be active, be sustainable!”*, ko finansē ES programma „Jaunatne darbībā”. Projekta galvenā aktivitāte ir jauniešu apmaiņa, kas norisināsies Tukumā un Rīgā no š.g. 21. līdz 29. jūnijam. Apmaiņā piedalīsies kopumā 24 jaunieši no Latvijas, Ēģiptes, Jordānijas un Spānijas. Kopīgi paredzēts diskutēt par pilsētvides piemērošanu aktuālām jauniešu vajadzībām, iepazīt tik ļoti atšķirīgo un Latvijas iedzīvotājiem bieži ne tik labi iepazīto pārstāvēto dalībvalstu kultūru, tostarp izbaudīt latviešu tradīcijām bagāto Līgo vakaru un Jāņus. Plānots pārgājiens gar jūru, un talkošana kopā ar vietējiem jauniešiem, tādējādi gūstot papildu pieredzi, lai smeltos idejas aktivitātēm un projektiem pēc „Be active, be sustainable!”.
 
Aicinām pieteikties Smārdes, Engures un Lapmežciema jauniešus, lai labi pavadītu laiku kopā ārzemju jauniešiem un nodemonstrētu viņiem kā latvieši talko! Pasākuma programmā iekļauta ēdināšana un transports no Engures, Smārdes un Lapmežciema uz talkošanas vietu! 
 
Aicinām interesantus pieteikties pie Engures novada jaunatnes lietu speciālista, rakstot brīvā formā uz e-pastu kristaps.zalkalns@enguresnovads.lv.
 
 
 

<< Atpakaļ