Engures novads

Biznesa inkubators uzņem jaunos komersantus - pieteikšanās līdz 19.martam!09-03-2018

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators, kura darbības reģions ir arī Engures novads, līdz 19.martam aicina jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas programmā!

Uzņēmumiem, kas dibināti pēdējo 3 gadu laikā, piedāvājam bez maksas saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu:
· piedalīties inkubatora rīkotajās darbnīcās, semināros, aktivitātēs un tīklošanās pasākumos, kā arī tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem dažādās nozarēs,
· iekārtot darba vietu atvērtajā birojā Jūrmalā vai izmantot telpas sanāksmju vajadzībām,
· saņemt mentoru un ekspertu konsultācijas,
· stiprināt savu sociālo kapitālu, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem!
 
Tāpat ar inkubatora atbalstu uzņēmējiem pieejami granti un līdzfinansējums 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem - mārketingam, grāmatvedībai, prototipēšanai, testēšanai, sertificēšanai, telpu nomai un citiem.
Kad uzņēmējs darbojies inkubatorā jau gadu, grantus piešķir arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.
 
Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 18.aprīlī.
 
Inkubatorā nepārtraukti norit arī biznesa ideju autoru - fizisku personu uzņemšana pirmsinkubācijas programmā. Ja ideja ir, taču tās realizēšanai nepieciešamas papildus zināšanas un kontakti, 6 mēnešu garumā ikviens var saņemt konsultācijas, piedalīties aktivitātēs, izmantot biroja telpas un mentoru tīklu.
 
Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmās, aicinām sazināties un vienoties par tikšanās laiku ar inkubatora komandu. 

<< Atpakaļ