Engures novads

Divas jaunietes iegūst Engures novada pašvaldības stipendiju studijām augstskolā03-11-2017

Jau 4 gadu garumā Engures novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendijas izcilākajiem, mērķtiecīgākajiem un reizē sociāli aktīvākajiem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šogad stipendijas saņēma 2 jaunietes – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai Latvijas augstskolās, tādējādi veicinot lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas, tāpat palielinot prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas. Vēl jo vairāk, tiek veicināta studējošās jaunatnes piesaistīšana Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. Katras stipendijas apmērs ir 1 600 EUR akadēmiskajā gadā, un tās administrē LU fonds.
 
 
Šajā, 2017./2018. akadēmiskajā gadā, stipendiātu saimei pievienojusies Katrīna Silva Mierkalne, kura savu nākotni saista ar mežzinātnēm, iestājoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). K.S. Mierkalne dalās savos iespaidos un pārdomās, kas bija viņas veiksmes atslēga, iegūstot stipendiju: “Manuprāt, viena no galvenajām īpašībām ir uzdrīkstēšanās, kā arī mērķtiecība. Ļoti svarīgi būt radošam, mācīties ne tikai skolas solā sēžot, bet arī prast izmantot dažādas neformālās izglītības iespējas. Tas, protams, nav viegli, bet vienmēr esmu centusies apvienot mācības ar sabiedriskajām aktivitātēm (Erasmus+ projektiem, Jauniešu domi, talkām, pieredzes apmaiņām u.c.) un sportu, kas, manuprāt, žūrijai šķita svarīgi, tāpēc stipendija tika piešķirta man.”
 
Tāpat stipendijas ieguvēja Aija Krūze uzsākusi studijas vides un ūdenssaimniecības jomā LLU un atzīst, ka stipendiju viņai izdevies iegūt, pateicoties zināšanām, neatlaidībai, komunikabilitātei un skaidriem nākotnes mērķiem. “Novads katrā ziņā attīstās un tikai uz labo pusi. Manuprāt, par tām daudzajām iespējām ļoti lielā mērā ir jāpasakās pašiem iedzīvotājiem, jo mēs paši radām patīkamu vidi sev apkārt un kopā saliekot tas veidojas par lielisku novadu,” atzīst A. Krūze.
 
LU fonds pateicas Engures novada pašvaldībai par esošo sadarbību un nesavtīgo atbalstu! Apsveicam katru no stipendiātiem un novēlam īstenot savas ieceres! Visu stipendiātu svinīgā godināšanas ceremonija norisināsies 14. novembrī LU galvenajā ēkā.
 
Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada, un ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.
 
 

<< Atpakaļ