Engures novads

Engures novada pašvaldība otro reizi piešķirs stipendijas02-07-2015

Engures novada pašvaldība jau otro reizi piešķirs stipendijas novada jauniešiem. Pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijām varēs, sākot ar 1.septembri, Engurē deklarētie 12.klases abiturienti, kas pēc vidusskolas absolvēšanas turpinās mācības.

Attēlā - pērnā gada Engures novada pašvaldības stipendijas saņēmēji Andrejs Jencis un Klaudija Gadišķe
 
Kopā pašvaldība piešķirs divas stipendijas. Vienas stipendijas apmērs ir 1600 eiro, ko izmaksās 10 akadēmiskos mēnešus 2015./2016.akad. gadā. Stipendijām varēs pieteikties Engures novada jaunieši, kas turpinās mācības ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē.
 
„Engures novadā uz dzīvi ir apmetušies gandrīz 8000 iedzīvotāju, kam ir dota iespēja sūtīt savus bērnus izglītības iestādēs Milzkalnē, Smārdē, Lapmežciemā un Engurē, pēc tautas skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaists Engures novadā pēdējos desmit gados ir palielinājies. Lai popularizētu savu novadu, kā arī mudinātu jauniešus pēc studijām atgriezties dzimtajā novadā, esam nolēmuši izveidot stipendijas,” stāsta Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
 
Lai pretendētu uz stipendijas saņemšanu, skolēna vidējai atzīmei, absolvējot 12.klasi, ir jābūt ne zemākai par 7,5 ballēm, centralizēto eksāmenu rezultātiem - A un B līmenī. Vērā tiek ņemti arī jaunieša īpašie sasniegumi olimpiādēs un citās aktivitātēs. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu, bet nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs, kā arī nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU. Stipendiju administrē Latvijas Universitātes Fonds.
 
Lai noteiktu izcilākos stipendiju ieguvējus, ir izveidota speciāla komisija, kuras sastāvā darbosies Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji, Engures novada pašvaldības (kultūras, uzņēmējdarbības, sporta) pārstāvis, LU Akadēmiskā departamenta direktors Ojārs Judrups, LU kanclera finanšu konsultants Pāvels Fricbergs, LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.
 
Iepazīšanās ar noteikumiem un pieteikšanās stipendijām (sākot ar 2015.gada 1.septembri) te -
 
 

<< Atpakaļ