Engures novads

Engures novada pašvaldība piešķirs stipendijas07-07-2014

Engures novada pašvaldība pirmo reizi piešķirs stipendijas novada jauniešiem. Pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijām varēs sākot ar 1.septembri visi tie Engurē deklarētie 12.klases abiturienti, kas pēc vidusskolas absolvēšanas turpinās mācības.

Kopā piešķirs divas stipendijas, vienas stipendijas apmērs 1 600 eiro, ko izmaksās 10 akadēmiskos mēnešus 2014./2015.akad. gadā. Stipendijām varēs pieteikties Engures novada pašvaldības jaunieši, kas turpinās mācības ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē.
 
„Engures novadā uz dzīvi ir apmetušies gandrīz 8000 iedzīvotāju, kam ir dota iespēja sūtīt savus bērnus izglītības iestādēs Milzkalnē, Smārdē, Lapmežciemā un Engurē, pēc tautas skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaists Engures novadā pēdējos desmit gados ir palielinājies. Lai popularizētu savu novadu, kā arī mudinātu jauniešus pēc studijām atgriezties dzimtajā novadā, esam nolēmuši izveidot stipendijas,” stāsta Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
 
Lai stipendiju saņemtu, skolēnam, absolvējot 12.klasi, vidējai atzīmei ir jābūt ne zemākai par 7,5 ballēm, kā arī centralizēto eksāmenu rezultātiem jābūt A un B līmenī. Vērā tiek ņemti arī jaunieša īpašie sasniegumi olimpiādēs un dažādās citās aktivitātēs. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu, bet nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.
 
Lai noteiktu izcilākos stipendiju ieguvējus, ir izveidota speciāla komisija.
 
Iepazīšanās ar noteikumiem un pieteikšanās stipendijām (sākot ar 2014.gada 1.septembri): www.fonds.lv
 
Engures novada pašvaldība aicina uzņēmējus un citus iespējamos mecenātus iesaistīties Engures novada stipendijas fonda veidošanā un uzturēšanā! 
 
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

 

<< Atpakaļ