Engures novads

Engures novads LU fonda mēneša mecenāts14-07-2020

Latvijas jauniešus vieno zinātkāre un pozitīvs dzinulis kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšanai. Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Universitātes (LU) fonds sekmīgi sadarbojas ar Engures, Jelgavas un Salaspils novada pašvaldību, kas izcilākajiem jauniešiem piešķir atbalstu visu pamatstudiju laiku.

Stipendija ir atspēriena punkts un iedrošinājums jauna ceļa sākumam. Perspektīvākie pirmā kursa studenti, kuri par mājām sauc Enguri, Jelgavu vai Salaspili, ar savas pašvaldības atbalstu var uzsākt un turpināt pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām bez raizēm – cītīgi mācoties un iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs, ir garantēta LU fonda administrētā stipendija.
 
Engures novada pašvaldība – spējīgi ļaudis ar jūras sīkstumu
 
Pateicoties Engures novada pašvaldības motivējošajam atbalstam, šogad profesionālo bakalaura grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi Aija Krūze. Stipendiju sekmīgākam studiju procesam un pašattīstībai turpina saņemt četras studentes, bet jau no šī gada septembra vēl divi pirmā kursa studenti varēs uzsākt studijas, saņemot stipendiju.
 
Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers akcentē ieguvumus un priekšrocības, atbalstot vietējos vidusskolu beidzējus: “Stipendija dod iespēju finansiāli atvieglot talantīgāko jauniešu studijas, papildus motivējot viņus izvēlēties pašvaldībā pieprasītas studiju nozares, kā arī veicinot jauniešu atgriešanos novadā jau kā darba devējiem vai ņēmējiem. Engures novada pašvaldības sadarbība ar LU fondu ir bijusi ļoti laba un rezultatīva. Katru gadu tiek uzrunāti potenciālie pretendenti, un konkursa kārtībā izvēlēti atbilstošākie stipendiāti. Kopš 2014./2015. akadēmiskā gada, kad uzsākām sadarbību, tie ir bijuši 9 jaunieši. Engures novada dome ir gandarīta par LU fonda ieguldījumu gan jauniešu uzrunāšanā, to izvērtēšanā, gan palīdzību visa šī procesa administrēšanā.”
 
“Augstākā izglītība ir ne tikai viena atsevišķa jaunieša ieguvums, bet tas ir ieguldījums sabiedrības attīstības resursā, kas, pārnesot zināšanas ražošanā un ekonomikā, veicina attīstību un mūsu dzīves līmeņa paaugstināšanu. Augstākā izglītība palīdz ne tikai cilvēkam, kurš to apguvis, vieglāk iesaistīties darba tirgū, bet veicina arī paša darba tirgus piedāvājuma paplašināšanos. Iegūst ne tikai indivīds, bet arī sabiedrība un valsts ekonomika kopumā,” komentē I. Valers.
 
 
Lasi pilnu publikāciju www.fonds.lv

<< Atpakaļ