Engures novads

FOTO: Gunta Žagare realizē jauniešu projektu par Engures dabas parku11-05-2018

Engures pagasta Bērzciema iedzīvotāja, studente Gunta Žagare realizējusi jauniešu projektu "Engures ezera dabas parks fotogrāfijās".

Projekta ietvaros 24 gadus vecā bērzciemniece 1. maijā atklāja fotoizstādi par Engures dabas parku un 11. maijā organizēja tikšanos ar skolēniem. Seminārā Gunta ar skolēniem runāja par vides vērtībām: par cilvēka un dabas attiecībām - Engures dabas parka uzturēšanu, kopšanu un cilvēka dzīvošanu tam līdzās.
 
"Projekts iecerēts, lai Engures novada jauniešiem un skolēniem parādītu viņu novada skaistumu un rosinātu viņos interesi par Engures ezera dabas parku. Pateicoties projektam skolēniem būs papildus stimuls interesēties vairāk par novadu, kurā viņi dzīvo, un dabas aizsargājamajām teritorijām, kā arī tas kalpos kā papildus metodiskais līdzeklis skolotājiem mācību dažādošanai," savā projekta pieteikumā norādīja Gunta.
 
"Fotogrāfiju izstādē redzētais kalpos par ierosinājumu bioloģijā uzzināt vairāk par Engures ezeram raksturīgo floru un faunu, kādi apstākļi ir tām labvēlīgi un kādi kavē to attīstību, par faktoriem, kas veicina pārmaiņas Engures ezera florā un faunā, un veidiem, ka daba pielāgojas mainīgiem dzīves un vides apstākļiem. Fotogrāfijas kalpo kā Engures ezera floras un faunas paraugu reprezentācija, kuras rezultātā skolēniem var izstrādāt dažādus uzdevumus, piemēram, fotogrāfijās redzamo elementu atpazīšanu un aprakstīšanu, vēlāk arī atrašanu vidē, kā arī ar Engures ornitoloģisko pētījumu centra darbību saistītas aktivitātes," norāda Gunta.
 
Visas izstādē redzamās fotogrāfijas ir tapušas Engures ezera dabas parka teritorijā un ataino tajā redzamo dabas burvību.
Fotogrāfiju autore ir pati  Gunta - Engures vidusskolas absolvente. Viņai fotografēšana ir hobijs jau vairāk nekā 10 gadus ar uzsvaru tieši uz dabas un dzīvnieku foto.
 
 
Engures ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama teritorija, kas ir iekļauta arī Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parkā ietilpst Engures ezers, zemes ap to un jūras piekraste no Engures līdz Mērsragam.
Engures ezera dabas parkā ir novērojama liela biotopu daudzveidība, to starpā arī Latvijā un Eiropā reti sastopami biotopi, kā arī liels skaits aizsargājamo augu un putnu sugu. Engures ezera krastos ne tikai ir iespējams sastapt savvaļas zirgus un govis – ezers ir arī putniem nozīmīga vieta ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā.
 
 
Izstāde tapusi ar Engures novada domes Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.
 
 
 

<< Atpakaļ