Engures novads

Foto: Lapmežciemā aizvadīta trešā Ideju prāta vētra15-04-2013

Piedāvājam fotogaleriju no Ideju prāta vētras Lapmežciemā, kas notika aizvadītajā piektdienā Lapmežciema tautas namā. Šī bija trešā Engures novada pašvaldības tikšanās ar jauniešiem - janvārī un februārī caur sociālām spēlēm brīvprātīgās jaunietes, novada iedzīvotājas Katerīnas Stefanovskas vadībā notika tikšanās ar Smārdes un Engures jauniešiem, tagad - uzrunājām Lapmežciema jauno paaudzi.

 Ideju prātas ietvaros tiek ievākta informācija par jauniešu redzējumu attiecībā uz dzīvi lokālajā teritorijā, pētot jauniešu attieksmi, meklējot problēmas un aspektus, ko pilnveidot jauniešu sadzīvē tuvējā apkaimē. Tāpat viens no Ideju prātas mērķiem ir noskaidrot, kāda ir jauniešu izpratne par to, kas ir pašvaldība un kā tā funkcionē, un informēt par iespējām, ko iespējams realizēt ar pašvaldības atbalstu. Tā kā visos trīs novada pagastos Ideju prāta vētra ir aizvadība, nākotnes mērķis ir apvienot novada jauniešus, meklējot organizatoriskus līderus, kas ar pašvaldības atbalstu gribētu veidot/piedalīties dažādos jauniešu novada un starptautiskās aktivitātēs, lai interesanti pavadītu brīvo laiku.    
 
Zīmīgi, ka Lapmežciemā Ideju prāta vētrā dominēja puišu līdzdalība un piedalījās tikai viena meitena. Piemēram, Smārdē situācija bija radikāli atšķirīga - starp 14 dalībniekiem bija tikai viens puisis, bet Engurē "spēku sadalījums" starp meitenēm un zēniem bija līdzīgāks. Lapmežciemā sanākušie jaunieši izcēlās ar izteikti sportiskām interesēm. Ideju prāta vētras kopsavilkumā uz sarunu aicinājām Lapmežciema pārvaldes vadītāju Daci Galanderi, kura kopā ar Lapmežciema skolas direktori Andru Mančasu veidoja dialogu ar jauniešiem.
 
Aicinām visus novada jauniešus - gan līdzšinējos Ideju prāta vētra dalībniekus, gan visus pārējos, kas vēlas padarīt interesantāku savu un citu jauniešu dzīvi Engures novadā - pievienoties Engures novada jauniešu grupai: www.facebook.com/EnguresNovadaJauniesiem. Liksim galvas kopā un plānosim nākamās aktivitātes un "tusiņus"!
 
Kristaps Zaļkalns,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists.
Foto: K.Zaļkalns
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ