Engures novads

FOTO: LLU zemes ierīcības studenti iepazīstas ar Engures novada specifiku09-03-2016

Trešdien, 9. martā, Engures novada Domes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros Engures novadā viesojās LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas "zemes būvniecība un mērniecība" 1., 3. un 4. kursa studenti kopā ar lektoriem Armandu Celmu un Vivitu Baumani.

Lai praksē iepazītos ar zemes ierīcības specifiku gan administratīvā līmenī, gan reāli dzīvē ģeogrāfiskā griezumā studenti viesojās trīs objektos Engures novadā. 
 
Engures novada Domē  priekšsēdētājs Gundars Važa kopā ar pašvaldības zemes ierīcības speciālisti Eviju Liepiņu studentiem prezentēja novada raksturojumu, kā arī pastāstīja par zemes ierīcības specifiku un ar to saistīto problēmu jautājumus, ar kuriem pašvaldībai un iedzīvotājiem ir jāsaskaras ikdienas darbā.
 
Pēc tam studenti devās uz plašuma ziņā iespaidīgo vides objektu "Skyport". Studentu pieredzes brauciens noslēdzās ar reljefa īpatnībām bagātajā ābeļdārzā zemnieku saimniecībā "Eglēji", par ko interesanti pastāstīja saimnieks Guntis Ofkants.
 
Maršruta gaitā studenti pētīja ģeodēziskās zīmes. 
 

<< Atpakaļ