Engures novads

FOTO: Smeļamies kaimiņu novada jauniešu pieredzi16-03-2015

Ceturtdien, 12. martā, seši topošās Engures novada jauniešu domes aktīvisti no Engures, Lapmežciema un Smārdes kopā ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu devās nelielā vizītē uz Jūrmalas jauniešu iniciatīvu centru, lai tiktos ar Jūrmalas jauniešu domes pārstāvjiem.

Vizītes mērķis bija stiprināt jauniešos izpratni, kādēļ jaunieši dibina jauniešu domes, kāda ir jauniešu motivācija iesaistīties un ko no dalības sabiedriskās aktivitātēs jaunieši var iegūt sev.
 
Jauniešu telpa skolā – arī risinājums
Pretrunā neformālās izglītības standartiem, Jūrmalas jauniešu centrs ir iekārtots Mežmalas vidusskolas telpās. (Parasti jauniešu centrus strikti nodala no skolas un citām formālās izglītības iestādēm, lai jauniešiem dotu iespēju mainīt ierasto vidi. Jauniešu centrs jauniešiem kalpo kā vieta, kur viņš normu robežās var darīt ko grib, - citam tā ir iespēja vienkārši pabūt pašam ar sevi vai atpūsties no brāļa vai māsas, ar kuru ir jādala istaba, vai atslēgties no citām problēmām. Citiem jauniešiem tā ir iespēja kopā ar jaunatnes centru uzraugošo jaunatnes darbinieku realizēt savas iniciatīvas - mērķus, sapņus, gūt problēmu risinājumus, pilnveidot ciemata apkārtējo vidi ar jauniešiem nepieciešamiem uzlabojumiem.)
 
Taču, kā norādīja jaunatnes centra vadītāja Alma Birkmane, labāk jauniešu centru iekārtot skolas galā, nekā jauniešiem paliekt bez telpas, kur satikties brīvajā laikā. Lai arī jauniešu iniciatīvu centrs iekārtots skolā, šķērsojot slieksni, šeit stājas pilnīgi citas sociālās attiecības, pilnīgi citi likumi un atmosfēra nekā skolā. Brīvi. Nepiespiesti. Atraisīti.
 
 Arī Jūrmalas pašvaldībai trūkst telpas jauniešu centra izveidei citur. Taču jūrmalniekiem ir laba ziņa – jaunbūvējamā jauniešu centra projekts jau ir izstrādes stadijā.
 
Līderis no pašu vidus
Jaunatnes politika Jūrmalā veidojusies dabiskā ceļā. Kā pastāstīja Alma, vienkārši kādā brīdī skolas jauniešu parlaments nonācis pie slēdziena, ka Jūrmalā pašvaldība neviens tā īsti nerisina jauniešu jautājumus ārpus skolu un pēcstundu nodarbību „rāmja”. Alma sāka pati ar sevi – viņa iesaistījās skolas parlamentā, vēlāk aktīvi komunicēja ar pašvaldību un dibināja pašvaldības jauniešu domi. Pateicoties Almas nodemonstrētajai iniciatīvai un spējai komunicēt ar citiem jauniešiem, viņa tika pieņemta darbā kā vēsturiski pirmais pašvaldības jaunatnes darbinieks. Līdz ar to Jūrmalas jauniešiem ir jaunatnes lietu speciālists – jauniešu centra vadītājs - nāk no viņu pašu vidus.
 
Motivācija – kontakti, pieredze, pašizpausme
Uz tikšanos ar Engures novada jauniešiem bija ieradušies vēl trīs Jūrmalas jauniešu domes jaunieši – Eduards Artūrs, Paula un Viktors. Kā pastāstīja Eduards Artūrs (17 gadi), viņš iesaistījās jauniešu domē, jo tā viņam ir iespēja dibināt kontaktus ar „augstāk stāvošām personām”. Jāpiebilst, jauniešu iniciatīvu centrā regulāri viesojas dažādas sabiedrības autoritātes, kam jaunieši seko – mūziķi, uzņēmēji, politiķi u.c. Nesen uzaicināts arī Artuss Kaimiņš, bet tikšanās vēl nav bijusi.
Meitene ar zaļajiem matiem Paula (16 g.) iesaistās jauniešu domē, jo tā viņai iespēja realizēt savu aicinājumu – organizēt pasākumus, palīdzēt citiem jauniešiem, pašai izpausties, darot to, kas viņai patiesi patīk.
 
Savukārt Viktors (15 g.) pirms dieviem gadiem ir pārcēlies no Kanādas uz Latviju. Divu gadu laikā viņam ir izdevies no nulles ielauzties latviešu mēlē. Un nu viņa valodas prasmes ir pietiekamas, lai caur jauniešu domi viņš varētu veiksmīgi komunicēt ar ASV vēstniecību un veidotu novatoriskus jauniešu projektus. Tā ir Viktora paša iniciatīva, jo viņš saskata iespēju šādi pilnveidoties, iegūt pieredzi un tādējādi arī nākotnē iegūt priekšrocības darba tirgū.
 
Pateicoties jauniešu domes aktivitātei, labiekārtota Jūrmalas pludmale un, galvenais, iekārtoti vairāki pludmales volejbola laukumi. Tāpat jauniešu dome rakstīja iebildumu vēstuli pašvaldībai par narkomānu ārstniecības centra atvēršanu blakus skolai. Jauniešu dome regulāri rīko sporta spēles, pasākumus, raksta starptautiskus „Erasmus+” projektus.
 
Platekrāns, novusa galdi, spēles
Tikšanās noslēgumā centra vadītāja Alma nodemonstrēja mums vairākus video par jauniešu iniciatīvu centra realizētajiem projektiem un citām aktivitātēm, kurus vērojām sēžot stilīgajos jauniešu centra pufos.
 
Jauniešu centru veido divas telpas – bijusī skolas klases telpa ar palīgtelpu. Lielajā telpā ikdienā stāv divi novusa galdi un gar sienām ir izvietoti krēsli. Telpā ir izvietots platekrāna televizors ar videoierakstu pleijeri, dažādas galda spēles, bukleti. Kamēr notika mūsu tikšanās, tikmēr palīgtelpā dažas meitenes nepiespiesti realizēja savu gleznošanas talantu.
 
Aicina iekārtot jauniešu telpu Engurē
Varbūt arī šāds jauniešu iniciatīvu centra modelis ir realizējams arī Engures novadā – katrā skolā vai internātā par jauniešu iniciatīvu „centram”? Jaunieši Engures pagastā par to jau runā kopš 2013. gada, un noslēgumā grupas darbā jaunieši to pasvītroja vēlreiz. Arī Latvijas valdība kļūst aizvien prasīgāka un konsekventāka attiecībā uz jaunatnes politikas ieviešanu pašvaldībās. Iespējams, drīz tas tiks prasīts ar likuma burtu.
 
Kristaps Zaļkalns
 
 
 

<< Atpakaļ