Engures novads

Jaunatnes politikas stratēģija Engures novadā 2014.-2020. gadam31-01-2014

Engures novada domes 2014. gada 21. janvāra sēdē tika apstiprināta Engures novada jaunatnes politikas stratēģija 2014. - 2020. gada. Ar stratēģiju varat iepazīties zemāk.

Stratēģija izstrādāta ņemot vērā jauniešu priekšlikumus un vēlmes pērn aizvadītajās tikšanās reizēs ar jauniešiem Smārdē, Engurē un Lapmežciemā, ņemot vērā skolu direktoru un jauniešu vecāku ieteikumus, ņemot vērā Tukuma, Olaines, Vecpiebalgas, Cesvaines, Nīcas jaunatnes speciālistu un jauniešu centru vadītāju pieredzi un ieteikumus, ņemot vērā Latvijas jaunatnes likumu un aktuālās tendences Eiropas Savienībā (piemēram, augstais jauniešu bezdarba līmenis) un, protams, ņemot vērā Engures novada pašvaldības iespējas un citus labās prakses avotus.
Būtiska loma stratēģijas īstenošā ir 2013. gada novembrī Jūrmalā notikušā jaunatnes politikas foruma “Ievirzi Latviju” gūtām atziņām, kurās divu dienu garumā dalījās vairāk nekā 100 jaunatnes nozares aktīvisti (gan jaunieši, gan darbinieki, gan Latvijas un Eiropas plānošanas dokumentu veidotāji).
Protams, absolūta stratēģijas īstenošana ir iespējama tikai gadījumā, ja ir jauniešu iniciatīvas un atsaucība. Tādēļ, visupirms, lai stimulētu jauniešu iniciatīvas, notiks Jauniešu projekta konkurss ar apmācībām, kurās jauniešiem ir atvēlēti 8000 EUR, lai paši sev īstenotu jaunatnes-sabiedriska labuma projektus (piemēram, aktivitāšu, radošo darbnīcu, izstāžu, sporta pasākumu organizēšana speciālista vadībā, gūstot gan profesionālu pieredzi bez maksas, gan izcīnot naudas balvas). Informācijai par jauniešu projektu konkursu lūdzu sekojiet līdzi mājaslapā enguresnovads.lv sadaļā “jauniešiem”, šajā sadaļā publicēta arī jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam. Īsumā - jaunatnes stratēģijas galvenās ieceres:
  • Engures novada jauniešu parlamenta izveide;
  • Izveidot stipendiju fondu Engures novada studentiem;
  • Izstrādāt sporta, deju, atpūtas nometņu programmu bērniem un jauniešiem;
  • Izveidot atbalsta sistēmu jaunajām ģimenēm;
  • sadarbībā ar pašvaldības policiju katru gadu īstenot vismaz vienu projektu par atkarību profilaksi, noziedzības apkarošanas profilaksi, sabiedriskās kārtības profilaksi.
Jaunieti, seko informācijai enguresnovads.lv, sadaļā “jauniešiem” vai Domes twitter kontā!
 
 
 
Sk. Jaunatnes politikas stratēģija Engures novadā 2014.-2020. gadam ŠEIT /.doc fails/
 
Sk. Jauniešu projektu konkursa nolikumu ŠEIT. /.doc fails/

<< Atpakaļ