Engures novads

JAUNIEŠU PIEREDZE ERASMUS+ PROJEKTĀ “HOME*EU” POLIJĀ24-09-2018

No 14. līdz 23. jūnijam 12 jaunieši un 2 jauniešu līderi piedalījās jauniešu apmaiņas projektā „Home*EU” Polijā. Projektu īstenoja organizācija Dom Kultury Zacisze un Pozitīvā Doma sadarbībā ar Engures novada Domi un biedrību „Zelta soļi” (deju studija „Alegorija”).

Projekta „Home*EU” gaitā jaunieši no Latvijas un Polijas diskutēja par cilvēces krīzi un bēgļu situāciju Eiropā. Diskusija notika ne tikai tradicionālā veidā, bet arī izmantojot mākslas valodu. Jaunieši pārrunāja Eiropas vērtības, organizēja un piedalījās dejošanas un mākslas nodarbībās, kā arī kopā gatavoja un iepazina viens otra kultūru un tradīcijas. Projekta laikā jaunieši radījuši digitālos stāstus, izstādes, deju performances un kopā izveidota īsfilma, kas veltīta pasaules bēgļu dienai.
 
Latvijas delegāciju jauniešu apmaiņas projektā “Home*EU” vadīja deju studijas „Alegorija” pārstāvji Ilva Jirgensone un Ingvars Siliņš. Ilva jau iepriekš  sadarbojusies ar pašvaldību gan aktīvi veicinot jauniešu iesaisti projektos, gan kā jauniešu līderis vadot jauniešu grupas. Projektā Latviju pārstāvēja 12 jaunieši: 2 no Smārdes, 5 no Engures, 3 no Tukuma un 2 jaunieši no Rīgas.
 
Kā atzīst paši jaunieši, šādi apmaiņas projekti dod iespēju domāt plašāk un gūt pieredzi saskarsmē ar citiem jauniešiem, sadarbojoties un īstenojot kopīgas idejas.
 
Megija Vitjuka: Piedaloties projektā, es papildināju zināšanas par bēgļiem un uzzināju, kāda situācija ir Polijā. Vēl man bija iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas un bagātināt vārdu krājumu. Izpratu arī poļu kultūru un iepazinos ar jauniem, aktīviem un pozitīviem cilvēkiem. Man visvairāk patika iepazīt poļu kultūru un nogaršot Polijas nacionālo ēdienu. Redzēt burvīgo Varšavu bija vienreizēji. Man vismīļākā nodarbe bija dejot kopā un radīt prieku citiem. Manuprāt, šajos projektos ir svarīgi piedalīties, jo tas tikai paplašina redzesloku un atstāj neaizmirstamas atmiņas.
 
Lāsma Lazdāne: Piedaloties projektā, noteikti sakārtoju vērtības savā prātā, galvenokārt saistībā ar to, kas ir pieejams man kā cilvēkam šajā pasaulē (mantiskā ziņā), un sapratu, cik ļoti vidusmēra cilvēki to nenovērtē, tiecoties pēc mantām, kas daļai pasaules nerādās pat sapņos. Man visvairāk patika iespēja pavadīt laiku kopā gan ar saviem draugiem, gan ar citu tautību cilvēkiem, iespēja redzēt citu kultūru, skatījumu un iedvesmoties. Svarīgi ir piedalīties, jo tas paver skatījumu uz pasauli. Jaunietis iemācās ne tikai domāt un raudzīties uz visu no sava ierastā rakursa, neizejot varbūt pat ārpus komforta zonas, bet arī dod iespēju iemācīties ko pavisam jaunu, iepazīt kādus cilvēkus, kas varbūt pat uz mūžu var darīt izmaiņas. 
 
Marta Fogele: Projekts ir ceļš uz sadraudzību un lieliski pavadītu laiku kopā. Man visvairāk patika apskatīt Poliju, ekskursijas un darbošanās visiem kopā, kopīgas diskusijas un deju performances veidošana. Svarīgākais ir iepazīt citus jauniešus, apmainīties ar viedokļiem un uzskatiem. Veidot jaunus kontaktus. Iepazīt citas zemes un kultūras. Jebkuram jaunietim tā ir iespēja uz pašattīstību. 
 
Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros jauniešu grupām no vismaz 2 dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā dzīvē un darba tirgū, starpkultūru un starpreliģiju dialogs, sociālā iekļaušana un solidaritāte, iecietība un cieņa pret cilvēktiesībām, medijpratība, kritiskās domāšanas un iniciatīvas apziņas veicināšana u.tml.
 
ERASMUS+ projektos dzīvošana, ēdināšana, aktivitātes un transports tiek segti no projekta fonda budžeta, jauniešiem pašiem jāmaksā tikai par apdrošināšanu un personīgajiem izdevumiem.
 
Vēlies uzzināt kas ir jauniešu apmaiņas projekti? Nāc uz tikšanos 28. septembrī pl. 18.00  Tukuma Jauniešu centrā, kur ar savu pieredzes stāstu dalīsies vietējie jaunieši, kas piedalījās apmaiņas projektā “Home*EU” Polijā. 
 
 
 

<< Atpakaļ