Engures novads

Notiks seminārs Milzkalnē ģeodēzistiem26-08-2014

5. septembrī Milzkalnē, Šlokenbekas muižā Projekta „ĢEODĒZISKO INSTRUMENTU KALIBRĀCIJAS POLIGONA DEFORMĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS” ietvaros notiks seminārs!

5. septembrī Engures novada Smārdes pagasta Milzkalnē,
Šlokenbekas muižā
5. September
Kreis Engure Gemeinde Smārde Milzkalne,
Gutshof Šlokenbeka
 
14.00 -17.00
 
Projekta „ĢEODĒZISKO INSTRUMENTU KALIBRĀCIJAS POLIGONA DEFORMĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS” ietvaros notiks seminārs
Im Rahmen des Projekts „Bewertung der Elementverformung des geodätisches Instumentenkalibrierungspolygon” findet das Seminar statt
 
Semināru vada/Leiter des Seminars : Mg.sc.ing. Armands Celms
 
Darba kārtībā/ Tagesordnung:
1. Ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligonu veidojošo elementu uzbūve/ Der Aufbau den geodätisches Instumentenkalibrierungspolygon bildendes Elementen.
2. Lauka darbu ekspedīcijas rezultāti un to novērtējums/ Die Ergebnisse und Bewertung der Feldarbeit Expedition.
3. Diskusijas/ Diskussion.
 
 

<< Atpakaļ