Engures novads

Projekta “PuMPuRS” konferences05-03-2019

Projekts “PuMPuRS” jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, un, atzīmējot divu gadu darbu, konferencēs kopā sanāks visi projektā iesaistītie – pedagogi, atbalsta personāls, pašvaldību izglītības speciālisti, kā arī projekta eksperti un komanda no IKVD.

1. martā jau notika konference Jelgavā, bet pārējās vēl priekšā: 5. martā – Rēzeknē, 7. martā – Rīgā, 26. martā – Cēsīs un 29. martā – Kuldīgā.
 
Konferencēs izglītības iestāžu pārstāvji varēs līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīga atbalsta mehānisma izveidi un darbību.
 
Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pārstāvji, pēc tam būs iespēja noklausīties ekspertu lekcijas un piedalīties darbnīcās par skolotāju sadarbību ar vecākiem, konsultatīvā atbalsta sniegšanu, jaunatnes iniciatīvām, sadarbību kā sociālo atbildību. Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par turpmāku projekta “PuMPuRS” integrēšanu reģionā.
 
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv
 
Konferenču programma – ŠEIT.
 

<< Atpakaļ