Engures novads

Skolēni un studenti var pieteikties pašvaldības stipendijai!04-09-2017

Engures novada skolēniem un studentiem no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018. akad. gadā. ir iespēja pieteikties pašvaldības stipendijai!

Engures novada pašvaldība 2014.gadā nodibināja Engures novada pašvaldības stipendiju. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē 2017./2018. akadēmiskajā gadā.
 
Stipendija paredzēta: 2 jauniešiem laika periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada jūnijam.

Vienas stipendijas apjoms: EUR 1 600.

Stipendijas noteikumi: ŠEIT

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāvji - Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers un Andris Kalnozols, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.
Pieteikšanās: no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.
 
Stipendijai var pieteikties: ŠEIT. 
 

<< Atpakaļ