Engures novads

Smārdes pamatskolā strādās brīvprātīgā no Grieķijas!28-07-2017

Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Culture Space” norisināsies divos kaimiņnovados - Tukuma novadā un Engures novadā.

Projektā iesaistījušās 8 partnerorganizācijas un 4 brīvprātīgie no Slovākijas, Norvēģijas, Vācijas un Grieķijas. Projekts tiks īstenots 14 mēnešus - 01.08.2017. – 30.09.2018. Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu kā pilsoniskās sabiedrības vērtību, veicinot starpkultūru mācīšanos un dialogu vietējā un starptautiskā mērogā. Brīvprātīgie darbosies Tukuma novada Sociālajā dienestā - Jauniešu sociālajā centrā, biedrībā, Tukuma tūrisma informācijas centrā un Smārdes pamatskolā.  Brīvprātīgie ikdienā darbosies savās uzņēmējorganizācijās un īstenos dažādas iniciatīvas projekta mērķu sasniegšanai. Projekta rezultātā brīvprātīgie un projektā iesaistītie iegūs jaunas zināšanas un prasmes, tiks īstenoti brīvprātīgo ierosināti pasākumi un uzrakstītas publikācijas, kas atspoguļos projekta ieguvumus un sasniegtos mērķus. Brīvprātīgie, kas darbosies Tukumā, turpinās uzturēt iepriekšējo brīvprātīgo iesākto facebook lapu – Brīvprātīgais darbs Tukuma novadam. Projekta ietekmē pieaugs brīvprātīgā darba nozīme sabiedrībā, kā arī pieaugs sabiedrības zināšanas un izpratne par kultūru dažādību Eiropā.  
Brīvprātīgā - Aleksandra no Grieķijas Smārdes pamatskolā strādās no 1. septembra līdz 31. maijam. Viņa strādās gan bērnudārza grupiņās, gan skolā.
Projekta kopējais budžets: 30 011,00 eiro. 
 

<< Atpakaļ