Engures novads

Studenti dodas gājienā un par protesta vietu izvēlas Enguri (+foto)19-08-2013

19. septembrī Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotā semināra „Līderu forums 2013” ietvaros, kurš norisinājās Engurē, tika rīkota politiski aktīva akcija ar mērķi pievērst sabiedrības un Ministru kabineta uzmanību studējošajiem aktuālajos jautājumos nākamā gada budžeta apspriešanas ietvaros, kas notiks otrdien Ministru Kabinetā (MK).

Studenti par divām šī brīža aktualitātēm uzskata finansējuma nepietiekamību augstākajai izglītībai, īpaši valsts finansēto studiju vietu bāzes finansējuma palielināšanu, un akreditācijas procesa nodrošināšanu.
 
Kopš 2010. gada valsts finansēto studiju vietu bāzes finansējums netiek nodrošināts pilnā apmērā. Pašreiz tas tiek apmaksāts vidēji 85% apmērā, tādējādi nenosedzot viena studenta studiju izmaksas. Izglītības un zinātnes ministrs (IZM) 6.augusta preses konferencē par pirmajās 100 dienās paveikto solīja darīt nepieciešamo, lai šīs izmaksas tiktu segtas likumā noteiktajā apmērā.
 
Studenti saskata būtiskas problēmas studiju programmu turpmākajā izvērtēšanā, jo nav skaidra akreditācijas procesa turpmākā norise, kā arī augstākās izglītības telpā nav vienota nākotnes redzējuma. Studentus uztrauc fakts, ka IZM neveicina šī jautājuma izskatīšanu un EQAR (European Quality Assurance Register) tīklā esošas nacionālas akreditācijas aģentūras veidošanu.
 
Notikušā gājiena dalībnieki – studentu līderi - akcijas laikā pauda savu gatavību strādāt ar IZM un MK, sniedzot konkrētus priekšlikumus, lai nodrošinātu studentiem būtisko procesu ieviešanu kvalitatīvam studiju procesam. Gājiena vadītājs Aivars Šāblis, dalībniekus uzrunājot, teica: „Mēs ejam šajā gājienā, jo mums rūp studentija. Mēs vēlamies radīt drošības sajūtu katram studentam, ka viņu intereses tiek pārstāvētas, un augstākās izglītības nākotne ir drošās rokās. Šis ir draudzīgs brīdinājums atbildīgajām institūcijām, ka mēs esam modri un aktīvi sekojam līdzi notiekošajam.”
 
Latvijas Studentu apvienība ir koleģiāla studējošo pašpārvalžu apvienība, kas saskaņā ar Augstskolu likumu pārstāv studējošo intereses nacionālā līmenī.
 
Undija Ancēna
Latvijas Studentu apvienības viceprezidente
undija.ancena@lsa.lv
 

<< Atpakaļ