Engures novads

Topošie studenti aicināti pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijai25-05-2020

Arī šajā gadā Engures novada pašvaldība atbalstīs talantīgākos un aktīvākos novada jauniešus, kuri uzsāks pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām, tādējādi rūpējoties par novada jauniešu izaugsmi ilgtermiņā. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu pieteikšanās stipendijai norisināsies tiešsaistē līdz 16. augustam.

2020./21. akad. gadā Engures novada pašvaldības stipendiju 1 600 EUR apmērā saņems divi jaunie studenti, kuri ir deklarēti Engures novadā vismaz 1 gadu. Pašvaldības prioritāri atbalstāmās studiju programmas ir inženiertehniskajā, eksaktajā un medicīnas jomā, kā arī pašvaldībai nepieciešamajās specialitātēs. 
 
"Manuprāt, piesakoties stipendijai, studentam nav, ko zaudēt, ir tikai iespēja iegūt un vieglāk tiekties pēc vēlamajiem rezultātiem. Man saņemtā stipendija ir lielisks līdzeklis vēl veiksmīgākām studijām. Liels paldies Engures novada pašvaldībai par iespēju saņemt šo stipendiju un par atbalstu savu mērķu sasniegšanai!" tā iedrošina Nikola Ošniece, 2019./2020. akad. gada stipendijas ieguvēja, kura nākotni saista ar tiesību zinātni.
 
Ar LU fonda administratīvu atbalstu līdz šim Engures novada pašvaldības stipendiju saņēmuši 10 jaunieši. Sekmīgi izpildot visus stipendijas iegūšanas nosacījumus, novada pašvaldības stipendija tiek izmaksāta visus studiju semestrus līdz pat diploma iegūšanai. 
 
Pieteikšanās nosacījumi
Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59
elektroniska veidlapa tīmekļvietnē www.fonds.lv;
divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
CV (Europass formā);
liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.
 
Topošie Latvijas Universitātes studenti var pieteikties arī LU fonda pārvaldītajai stipendijai “Ceļamaize” un M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai. Motivējošam atbalstam aicināti pieteikties studenti, kuri ir centīgi, mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi, turklāt vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm. Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Centralizēta pieteikšanās noritēs LU fonda tīmekļvietnē no 7. līdz 30. septembrim. Pretendenti aicināti laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi. 

Par Latvijas Universitātes fondu
Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Informāciju sagatavoja
Brigita Zutere,
Latvijas Universitātes fonds
 

<< Atpakaļ