Engures novads

Uzticības tālrunis 116111 akcijas laikā sniedz palīdzību mobingā cietušajiem19-03-2019

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 18. līdz 24. martam rīko informatīvo akciju “Es izvēlos runāt!”, lai sniegtu atbalstu cīņā pret jebkāda veida neiecietību jeb mobingu un palīdzētu tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā arī nepieciešamā informācija.

Akcijas laikā tiek gaidīti zvani no bērniem, kas saskārušies ar neiecietību un mobingu vai bijuši klāt citu vienaudžu pazemošanā un izsmiešanā. Lai palīdzētu labāk izprast bērnus, kuri saskārušies ar mobingu, un spētu palīdzēt viņiem, tiek aicināti zvanīt arī bērnu vecāki.
 
Akcijas laikā ikviens var zvanīt uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un ziņot par vardarbības gadījumiem, saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas, atbalstu un informāciju.
 
Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti.

<< Atpakaļ