Engures novads

Jauniešu Dome

 
 
Ko ikdienā dara jauniešu domes?
  • Rīko dažādus pasākumus jauniešiem - jauniešu dienas, koncerti, sporta sacensības u.c.
  • Piedalās citu jauniešu organizāciju pasākumos un dibina kontaktus ar citiem jauniešiem
  • Apmeklē jauniešu apmācības Latvijā un Eiropā
  • Veido starptautiskus projektus, apceļojot Eiropu
  • Organizē jauniešu talkas, labdarības pasākumus, iesaistas brīvprātīgā darbā
  • Ar pašvaldības atbalstu apgūst pieredzi, ko vari minēt CV un palīdzēs atrast darbu
  • un citas aktivitātes
Engures novada Jauniešu Dome meklē savu līderi!
Aicināts ir iesaistīties ikviens. Tā ir arī tava iespēja veidot sadarbību ar pašvaldību un iegūt pašvaldības atbalstu.
Raksti uz dome@enguresnovads.lv !
 
***