Engures novads

Komunālās saimniecības

 
Smārdē

Smārdes pagasta komunālā saimniecība
Vadītājs: Māris Turks
Pieņemšana:
pirmdienās no 9.00 - 18.00
Tel. 29537224
 
Grāmatvede: Anitra Solovjova
Tel.: 63192174
 
smardesks@enguresnovads.lv
 
Smārdes pašvaldības komunālā saimniecība iedzīvotājiem sniedz šādus maksas pakalpojumus:
 1. 1Santehniskie pakalpojumi un citi darbi - 17,07 EUR/st + PVN
 2. Kanalizācijas sistēmas tīrīšana - 21,34 EUR/st + PVN
 3. Dzīvžogu apgriešana - 21,34 EUR/st + PVN
 4. Ūdens skaitītāja
  - uzstādīšana - 14,22 EUR/gab +PVN
  - nomaiņa - 7,11 EUR/gab +PVN
 5. Traktora pakalpojums (Jumz-6) - 28,46 EUR/stundā +PVN
 6. Transports (Peugeot Partner) - 0,21 EUR/km + PVN
 7. Traktora pakalpojumi (KIOTI), sniega tīrīšana
 8. Teritorijas slaucīšana - 21,34 EUR/stundā
 
2010.gada 17.augusta Engures novada sēdē apstiprināti apkures un karstā ūdens tarifi Smārdes ciemā  apkures sezonai ir:
 
1. maksa par apkures patstāvīgo daļu uz 12 mēnešiem 0,23 EUR bez PVN, PVN 10% 0,02 EUR, kopā 0,25 EUR par 1 m2;
2.  maksa par apkures patstāvīgo daļu uz 7 mēnešiem 0,40 EUR bez PVN, PVN 10% 0,04 EUR,  kopā 0,44 EUR par 1 m2;
3.  saražotās 1 MWh pašizmaksa EUR/MWh 15,23 EUR bez PVN, PVN 10% 1,54 EUR, kopā 16,89 EUR par 1 saražoto MWh;
4. patērētājam atdoto 1 MWh pašizmaksa EUR/MWh 21,31 EUR bez PVN, PVN 10% 2,13 EUR, kopā 23,45 EUR par 1 patērētājam atdoto MWh;
5. maksa par karstā ūdens uzsildīšanu apkures sezonā 4,25 EUR bez PVN, PVN 10% 0,43 EUR, kopā 4,68 EUR par 1 m3 ūdens uzsildīšanu.
 
Apkures un karstā ūdens uzsildīšanas tarifi stājas spēkā ar 2010.gada apkures sezonas sākumu.
 
 
 
Engurē
 
Engures pagasta teritoriju sadzīves atkritumu savākšanā apsaimnieko SIA „Kurzemes ainava”
k/t: 63124702
Pils ielā 5, Tukums
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana privātām un juridiskām personām:
 • konteineri ar tilpumiem no 120 līdz 1100 l
 • rafarētie polietilēna maisi ar tilpumu 60 l
 • Lielgabarīta un celtniecības atkritumu izvešana – ar 7 m3 un 8 m3 konteineriem
 • Otrreizējo izejvielu apsaimniekošana – stikls, kartons, papīrs, PET pudeles, plēves, nolietotā sadzīves elektrotehnika, metāli, luminiscējošās lampas
 
Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks
privātā sektora iedzīvotājiem 
 
ENGURĒ UN ENGURES PAGASTA PĀRVALDES CIEMOS
 
 
Fiziskās personas par atkritumu izvešanu līgumus var slēgt Engures pagasta pārvaldē: k/t: 63180948 
 
Paziņojums:
SIA „Kurzemes ainava” reģ.Nr.40003397793, Tukumā, Dienvidu ielā 2. 22.10.2009. Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniedza sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa projektu, kurš apstiprināts saskaņā ar LRMK noteikumiem nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozares” spēkā no 26.06.2001.
 
Pašreiz spēkā esošais tarifs ir 10,04 EUR (+21%PVN). Tarifu projektā ir plānots tarifa pieaugums un pēc tarifu projekta apstiprināšanas tas būs 13,94 EUR (+21%PVN) par 1m3 sadzīves atkritumu t.sk. 27,49 EUR (+21%PVN) sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs par 1 t sadzīves atkritumu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izgāztuves „Ziedoņi” slēgšanu un izmaksu pieaugumu par atkritumu deponēšanu poligonā „Janvāri”.
 
Lietotāji ar tarifa projektu kopsavilkumu var iepazīties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, adrese: Brīvības iela 55, Rīga. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu var iesniegt SIA „Kurzemes ainava”, Tukumā, Dienvidu iela 2, LV – 3101, tālr./fakss: 63124702,
 
e-pasts: info@kurzemesainava.lv un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Brīvības ielā 55, Rīgā rakstveidā vai elektroniskā veidā 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.”
 
No 2015. gada 1. marta Engures pagasta pārvaldes sniegtais centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifs ciema teritorijā būs:
 
dzeramais ūdens - 0,65 EUR m3 bez PVN
kanalizācija - 1,00 EUR bez PVN.
Lēmums pieņemts Engures novada domes 2015. gada 27. janvāra domes sēdē.
 
 
Asenizācijas (notekūdeņu izvešanas) pakalpojumi:
 
Engures pagasta teritorijā asenizācijas (notekūdeņu izvešanas) pakalpojumus piedāvā: 
SIA "Gatis Kalnpurs", tālrunis 20011002
SIA "SKAPP"- tālrunis 25255666 
 
 
Lapmežciemā
Pašvaldības SIA „Krants”
Reģ.Nr.40003373066
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
konts: LV77UNLA0032000609819
tālrunis: 63163250, fakss: 63107492
e-pasts: krants@lapmezciems.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas dienas:
Pirmdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00
Darba laiks:
Pirmdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 14:00
 
 
Amats
Amata pildītājs
Tālrunis
E-pasts
 Valdes loceklis Andris Apels
63163250
29494875
krants@lapmezciems.lv
 Galvenā grāmatvede Ināra Blūma
63163250
krants@lapmezciems.lv
 Kasiere Antonija Tarasova
63163250
krants@lapmezciems.lv
 Ūdens un kanalizācijas tīklu apgaitnieks Armands Bartuševics
63163230
25414426
 
Pašvaldības SIA „Krants” galvenā darbības joma ir komunālo pakalpojumu sniegšana (dzeramā ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenrģijas piegāde) Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem. Līdztekus tiek apsaimniekoti Ragaciema un Antiņciema kapi un autostāvvietas Rīgas jūras līča krastmalā Gausajā jūdzē . Uzņēmums pieņem arī pasūtījumus uz sīkāku pakalpojumu sniegšanu:
 
- zāles pļaušanu un trimmerēšanu,
- teritoriju atbrīvošanu no krūmiem un atsevišķu koku zāģēšanu,
- dzīvžogu apcirpšanu,
- nelielu santehnikas remontu veikšanu,
- ūdens skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un plombēšanu,
- vietējo kanalizācijas sistēmu tīrīšanu,
- individuālo ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu centrālajiem tīkliem,
- apbedījumu ierīkošanu un kopšanu.