Engures novads

Kontakti

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101tyle="text-align: center;">SMĀRDES PAGASTA PĀRVALDE
 
 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Smārdes pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
SMĀRDES PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no plkst. 8.00 -12.00; 12:45 -18.00 (12.00-12.45 pusdienu pārtraukums)
Ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00
 
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
Lietvede: T. 63192244, 
Kancelejas vadītāja, dzimtsarakstu nodaļa:T.63192243
Būvvalde: T. 27020073
Sociālais dienests: T. 29165232, 26640102, 24207285, 22810310 
 
Kases darba laiki:
Pirmdienās no plkst.8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
 
Smārdes pagasta pārvaldes faktiskā adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma novads, LV - 3129
 
Rekvizīti
Tukuma novada pašvaldība
Smārdes pagasta pārvalde
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma novads, LV-3129

* Pārvaldes reģistrācijas nr. 40900035531 (ja nepieciešams)
 
Norēķinu rekvizīti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANKA AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS
 
 
ENGURES PAGASTA PĀRVALDE
 
 
 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Engures pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
 
ENGURES PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
 

Otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00

Ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00

Pieteikties pa tālruņiem:

Sekretāre: T. 24400167

Kase: T. 29462606, 63180948

Būvvalde: T. 29372520

Bibliotēka: T. 24416800

Bāriņtiesa: T. 22010953, 24400171

* bāriņtiesa pēc vienošanās ar klientiem pieņem arī citos laikos.

 

Engures pagasta pārvaldes adrese:

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

Tel.: 63161234, 

Rekvizīti

Tukuma novada pašvaldība
ENGURES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000051966
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adrese:  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma novads LV -3113
 
Norēķinu rekvizīti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANKA AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS
 

LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDE


Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!

 

LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Ceturtdienās no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Pārējā laikā sazināties pa tālr.vai e-pastu:63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede, info@lapmezciems.lv

Pagasta pārvaldes vadītājs: T. 24226272

Grāmatvedība: T. 22333665 

Būvvalde: T. 29535846 

Sociālais dienests: T. 27052262, 29900813 

PSIA “Krants”: T. 63163250, 29494875

Kases darba laiki:

Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00) 

Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.

Lapmežciema pagasta pārvaldes adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag.,Tukuma novads, LV – 3118;
 
Rekvizīti
 
Tukuma novada pašvaldība
LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV 90000051167
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma novads, LV-3118

Norēķinu rekvizīti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANKA AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS