Engures novads

Kontakti

 
ENGURES NOVADA DOME
 
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Engures novada domes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
 
ENGURES NOVADA DOMES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no plkst. 8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
Lietvede: T. 63192244,  dome@enguresnovads.lv
Kancelejas vadītāja, dzimtsarakstu nodaļa:T.63192243
Priekšsēdētājs: T. 29194613
Izpilddirektors: T. 29272665
Būvvalde: T. 29535846 Sociālais dienests: T. 29165232, 27052262, 26640102, 24207285, 22810310 
 
Kases darba laiki:
Pirmdienās no plkst.8.00 -12.00; 13.00 -18.00 (12.00-13.00 pusdienu pārtraukums)
Trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
 
 
Engures novada domes adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV - 3129
 
Rekvizīti

ENGURES NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000050759
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV -3129
Norēķiniem:
Banka: SEB, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV40UNLA0032011130911
 
 
ENGURES PAGASTA PĀRVALDE
 
 
 
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Engures pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!
 
ENGURES PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
 

Otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00

Ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00

Pieteikties pa tālruņiem:

Sekretāre: T. 24400167

Kase: T. 29462606, 63180948

Būvvalde: T. 29372520

Bibliotēka: T. 24416800

Bāriņtiesa: T. 22010953, 24400171

* bāriņtiesa pēc vienošanās ar klientiem pieņem arī citos laikos.

 

Engures pagasta pārvaldes adrese:

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113

Tel.: 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv

Rekvizīti

ENGURES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000051966
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures novads LV -3113
Norēķiniem:
A/S Swedbank
Konta Nr. LV83HABA0551014330079
 
 

LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDE

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos. Apmeklējot iestādi obligāti jālieto sejas un deguna aizsargmaska!

 

LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Ceturtdienās no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Pārējā laikā sazināties pa tālr.vai e-pastu:63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede, info@lapmezciems.lv

Pagasta pārvaldes vadītājs: T. 24226272

Grāmatvedība: T. 22333665 

Būvvalde: T. 29535846 

Sociālais dienests: T. 27052262, 29900813 

PSIA “Krants”: T. 63163250, 29494875

Kases darba laiki:

Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)

Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00) 

Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.

Lapmežciema pagasta pārvaldes adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118;
 
Rekvizīti
 
LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV 90000051167
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV-3118
Norēķiniem:
Budžeta konts: LV19UNLA 0032 0111 30610
Speciālā budžeta konts: LV63 UNLA 0032 0001 42240