Engures novads

Jau rīt Engures svētki (+nolikums)24-07-2015

Engures svētki šogad risināsies 8. augustā. Sk. informāciju afišā, kā arī zemāk sporta spēļu nolikumu!

Engures svētki 2015
Sporta sacensību
N O L I K U M S
 
1. Mērķis
 
Veicināt veselīgu un saturīgu Engures pagasta iedzīvotāju atpūtu ar jautru un radošu dalību svētkos , kā arī radīt iespēju Engures pagastā sportot gribošajiem iedzīvotājiem - dažādās vecuma grupās, pierādīt savu meistarību sporta sacensībās un iepazīt Enguri vēl labāk.
 
2. Laiks un vieta
 
Engures svētki notiek 2015.gada 8.augustā (sestdiena), „Ģimeņu rīta” sacensību sākums plkst. 10.00 stadionā, pieaugušo komandu sacensību sākums no.pl.11.00 stadionā:
- reģistrācija bērnu sacensībām no pl.10.00.
- reģistrācija komandām no pl.10.00.
 
3. Dalībnieki
 
Engures svētku sporta sacensību dalībnieki ir pagastā un novadā dzīvojošie, strādājošie cilvēki, kā arī citādi piederošie pagastam (sporta komandu dalībnieki, pašdarbnieki u.c.). Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji.
 
 
4. Komandas
 
Komandas veido katrai disciplīnai atbilstošs skaits dalībnieku.
Komandā 2/3 dalībnieku jābūt piederīgiem Engures novadam.
Fotoorientēšanās sacensības „Vai tu pazīsti Enguri?” – ģimeņu komandā vismaz 3 dalībnieki (obligāti 1 pieaugušais un bērni līdz 14 gadiem), pieaugušo komandā – vismaz 3 dalībnieki.
 
5. Sporta veidi
 
Komandu sporta veidi - futbols, volejbols, ielu florbols, ģimenes stafete (400m). Individuālie sporta veidi - basketbola soda metieni (vīriešiem, sievietēm, bērniem), tāllēkšana zvejnieku zābakos (vīriešiem un sievietēm), jautrais basketbols.
Riteņbraukšanas sacensības bērniem divās vecuma grupās – (pirmsskolas vecums) līdz 7 gadiem un no 8 līdz 14 gadu vecumam.
Ģimenes veiklības stafetē piedalās bērni līdz 14 gadiem, veidojot komandu ar 4 dalībniekiem.
Fotoorientēšanās sacensībās „Vai tu pazīsti Enguri?”- katrai komandai- tiek izdalīts fotogrāfiju komplekts ar 5 Engures objektu foto, kuri jāatrod dabā un jāreģistrē atrastajā vietā pie kontroliera.
 
6. Vērtēšana
 
6.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts katrā sporta veidā.
6.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.
6.3. Bērnu sacensībās tiek vērtēts dažādu sporta aktivitāšu individuālais sniegums vai komandas sniegums. .
6.3. Katra komanda katrā sporta veidā startē tikai vienu reģistrēšanās secībā.
6.4. Fotoorientēšanās sacensībās „Vai tu pazīsti Enguri?” katra komanda tiek vērtēta pēc uzrādītā distances veikšanas laika. Uzvar ātrākie un precīzākie.
 
7. Noteikumi
 
Volejbolā, futbolā, spēļu kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis.
Volejbolā tiek spēlēti 1 sets līdz 11 punktiem (rezultāta starpībai jābūt vismaz 2 punkti), laukumā 2- 4 dalībnieki, obligāti komandā jābūt vismaz 1 meitenei. Komandu skaits limitēts - piedalās 16 komandas pieteikšanās secībā.
Futbolā tiek spēlēts 2 x 12 min., laukumā 5 spēlētāji + vārtsargs.
Ielu florbolā piedalās komandas, kuras sastāv no 3 dalībniekiem.
Ģimenes stafetē 4 dalībnieki, kurā ir 2 pieaugušie un 2 bērni līdz 14 gadiem. Stafetes garums 400 m, katram dalībniekam jāveic 100m distance ar uzdevumu. Kārtība, kādā komandas startē, tiek noteikta izlozē, katra komanda tiek vērtēta pēc uzrādītā distances veikšanas laika. Uzvar ātrākie.
Fotoorientēšanās sacensībās „Vai tu pazīsti Enguri?”- katrai komandai - visiem tās dalībniekiem vienlaicīgi - jāreģistrējas pie katra no pieciem kontrolpunktiem. Sacensībā drīkst piedalīties tikai ejot vai skrienot ar kājām.
 
 
8. Apbalvošana
 
Individuālajās sacensībās tiek apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji.
Komandu vērtējumā:
- pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sagādātajām balvām;
 
9. Pieteikšanās
 
Engures kultūras namā līdz 2014. gada 6.augusta pl.16.00.
Telefons 63180947 vai pie Normunda Šēra talr. 29162306
 
 

<< Atpakaļ