Engures novads

Abragciems – Zilā Karoga pludmale jau 15 gadus27-05-2019

Engures pagastā, Abragciemā 22. maijā šogad Zilo Karogu mastā vilka jau 15. reizi, un pelnīti, jo Zilā Karoga žūrija, katru gadu izvērtē pludmales pēc gandrīz 30 kritērijiem un piešķir ekosertifikātu. Kritēriju grupas ir ūdens kvalitāte, serviss un apsaimniekošana, drošība, vides informācija un izglītība. Kempinga „Abragciems" pārvaldnieks Pēteris Davidenko sadarbībā ar Engures pagasta pārvaldi nodarbojas ar Abragciema pludmales apkopšanu. Pēc Pētera sacītā saprotam, ka pludmales apkopšana ir diezgan grūts darbs, kas jāveic regulāri un atkārtoti, jo jūra ir mainīga un kustīga.

Zilā Karoga programmas mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu attīstību ar augstu ūdens kvalitātes, drošības, vides apsaimniekošanas un pārvaldes standartu, kā arī vides izglītības iniciatīvu palīdzību.
Zilā Karoga programma ir viena no piecām Globālā Vides izglītības fonda (FEE) programmām. Pasaulē tā ir kļuvusi par populārāko tūrisma ekosertifikācijas modeli, kas atpazīts gan tūristu, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Latvijā Zilā karoga programmu koordinē Vides izglītības fonds, tā tas raksturots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā dokumentā „Zilā Karoga kritēriji un ieviešanas vadlīnijas". Lai pretendētu uz Zilā Karoga balvas iegūšanu, ir jānodrošina izvirzītie divdesmit deviņi stingri kvalitātes kritēriji ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās. Latvijā Zilā Karoga programma tiek realizēta kopš 1998. gada. 
Karoga atklāšanā Engures vidusskolas meiteņu ansamblis Daces Lāce vadībā bija sagatavojis priekšnesumu un arī viņām bija tas gods atnest no jūras līdz mastam Zilo Karogu, kurš vēlāk tika pacelts mastā, lai viesiem un vietējiem iedzīvotājiem ziņotu par pludmales tīrību, drošību un ilgtspējību. Zilā Karoga atklāšanas pasākumā piedalījās arī SIA „Latvijas Finieris” vadība, kas ir kempinga Abragciems īpašnieki un kopā ar Vides izglītības fonda Zilā Karoga programmas nacionālo koordinatoru Jāni Ulmi veica svinīgo karoga pacelšanu mastā.
 
Kā mums sacīja Jānis Ulme, Engures novadam ir dota šī garā pludmale, ļoti skaista un ļoti izmantota pludmale. Lai arī cik daudz izaicinājumu kopā ar Zilo Karogu nenāktu, no Abragciema parauga skatoties, pēc daudz un dažādiem kritērijiem – pēc izmantojamības, pēc nepieciešamības un pēc pludmaļu izmantošanas slodzes, cik tās ir iemīļotas arī citās pludmalēs, būtu jāņem vērā šie izaicinājumi un slodze. Engures novadā ir pludmales, kurās iederētos Zilais Karogs, kā arī Zilā Karoga peldvietas apsaimniekošanas metodika, piemēram, Apšuciems un Klapkalnciems ar lielu perspektīvu un pēc dažiem kritērijiem, kurus neietekmē pašvaldība, jau atbilst, piemēram, dabas dotie faktori un ūdens kvalitāte. Šajās pludmales būtu tikai jāiegulda darbs, pareizas infrastruktūras saplānošana. Ar šādu piejūras krastu Engures novadam ir liels potenciāls nākotnē iegūt vēl kādu Zilo Karogu.
Engures pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Pļaviņa komentē, ka pagasta pludmalēs pašvaldība aizvien turpina sakārtot, labiekārtot un pilnveidot piejūras vidi. Baiba sveic Abragciemu kā pirmo un pagaidām vienīgo Zilā Karoga pludmali, kas ir mūsu novada lepnums, un arī par to, ka kampaņas „Mana jūra” zaļajā ekspedīcijā veiktajā pludmales monitoringā Abragciems tika atzīts par sakoptāko pludmali. Abragciems mums ir kā paraugs pēc kā tiekties, kā mēs visā Engures novada teritorijā varam censties un pilnveidoties, lai sakārtotu šo vidi un varbūt arī kādā citā pludmalē pēc kāda laika būtu vēl viens Zilais Karogs. Baiba uzsver, ka pašvaldība viena pie šāda mērķa nenonāks, šeit nepieciešama pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem vai biedrībām. Pašvaldība var radīt infrastruktūru, bet uzturēt un attīstīt – tas ir uzņēmēju lauciņš. Uzņēmējiem ir iespēja attīstīties un izpausties šajā lauciņā.
Abragciema pludmalei priekšā darbīgā vasara un šogad varēsim vērot, kā to ietekmē jaunizveidotā Jūrtaka, kas radīs ne tikai atpūtnieku pieplūdumu ar transportu, bet arī gājējus atpūtniekus. Lai visām novada pludmalēm silta un ražena vasara!
 
Ilze Steriņa
 
 

<< Atpakaļ