Engures novads

Aicinām uz izstādi Smārdē „Daudzfunkcionāla vides telpa pie Valguma ezera”10-08-2015

Aicinām uz izstādi Smārdes pagasta bibliotēkā „Daudzfunkcionāla vides telpa pie Valguma ezera”. Krišjāņa Majevska – Latvijas Mākslas akadēmijas absolventa bakalaura darbs.

Darbā tika izstrādāts skiču projekts objektam - daudzfunkcionāla atpūtas telpa Valguma ezera krastā, sadarbībā ar SIA "Valguma pasaule". Uzņēmuma pamatfilozofija ir miera ostas veidošana cilvēkam Engures novada Smārdes pagastā.
Darba uzdevums - radīt funkcionējošu vidi daudzveidīgām lauku un rekreācijas tūrisma vajadzībām dažādos laikapstākļos un diennakts laikos. Daudzfunkcionālā atpūtas telpa kalpo arī kā signālbāka - valdošo vēju noteicējs un tauvošanās zona.
Daudzfunkcionālās atpūtas telpas kopējā stilistika un risinājumi ir kā spēle starp ūdens kustību un koku gozēšanos tā atspulgā. Projektā risināti arī teritorijas labiekārtojuma piedāvājumi - vīzijas, kas veicinātu uzņēmuma teritorijas sakārtošanu un kopēja tēla izveidošanu.
 
 

<< Atpakaļ