Engures novads

Apskatāma fotokonkursu „Engures novads – novads, kurā strādājam un dzīvojam!” dalībnieku foto izstāde Smārdes pagasta bibliotēkā30-11-2016

Fotokonkursu mērķis bija interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Engures novada fotogrāfiju atlase Engures novada pašvaldības kalendāru izgatavošanai, kā arī iegūt daudzveidīgu fotogrāfiju klāstu, ko izmantot novada atpazīstamības un publiskā tēla veidošanai.

Katru gadu  tika iesūtītas daudz skaistas fotogrāfijas, no kurām tika atlasītas pašas labākās, interesantākās. Žūrijai tas bija ļoti grūts darbs, jo katra fotogrāfija ir īpaša un neparasta. 
Izstādē  eksponēti tikai neliels skaits no iepriekšējo gadu fotokonkursos iesūtītajiem darbiem. 
Smārdes pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Frišfelde paredz arī turpmāk veidot šādas izstādes, lai parādītu mūsu novada dabas ainavas un notikumus.
 
Izstāde apskatāma Smārdes pagasta bibliotēkā, apmekējumu iepriekš saskaņojot pa tālr. 63192139.

<< Atpakaļ