Engures novads

"Cālis 2016" nolikums un reģistrācijas anketa19-02-2016

30. aprīlī pl.13.00 Engures kultūras namā notiks Engures novada mazo vokālistu konkurss "Cālis - 2016". Aicinām mazos ķiparus piedalīties konkursā!

30. aprīlī pl.13.00
Engures kultūras namā
Engures novada mazo vokālistu konkurss 
„Cālis – 2016” 
NOLIKUMS
Konkursa norises laiks un vieta:
2016.gada  30.aprīlī plkst.13:00
Engures kultūras namā
Organizators:
Engures novada dome sadarbībā ar Engures Kultūras namu 
Mērķis:
Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas. Pilnveidot mazo vokālistu skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi un bagātināt mūzikas pedagogu jaunradi.
Dalībnieki  un pieteikšanās kārtība:
1. Konkursā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni no Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastiem. 5-6 dalībnieki no katra pagasta. 
2. Ja no viena pagasta piesakās vairāk nekā 6 dalībnieki, tad pagastos ir jāveic mazā konkursa atlase pagasta ietvaros, kurā izvirza 5-6 labākos dziedātājus uz konkursu Engures novada Cālis 2016.
3. Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2016.gada 8.aprīļa pl.15.00 jānosūta uz 
e-pastu: engureskulturasnams@enguresnovads.lv vai personīgi jāiesniedz Engures Kultūras namā
Repertuārs un uzdevumi:
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 2 dziesmas dzimtajā valodā – viena komponista oriģināldziesma un latviešu tautas dziesma.
2. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām.
3. Dziesmas mazie vokālisti var izpildīt a cappella, kā arī klavieru vai kāda cita    instrumenta un fonogrammu pavadījumā.
4. Fonogrammām jābūt formātā -  audio CD, MP3 atmiņā – jābūt līdzi konkursa dienā. 
Fonogramma uzstāšanās dienā skaņu operatoram jāiesniedz 1 stundu pirms konkursa vai nosūtot uz e-pastu engureskulturasnams@enguresnovads.lv 
Vērtēšana un apbalvošana:
1. Dziedātāju sniegumu vērtēs žūrija, ar kuru iepazīstinās konkursa dienā.
2. Vokālistu vērtēs ņemot vērā sekojošas kvalitātes:
• repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām;
• vokālās prasmes;
• intonatīvais skanējums;
• skatuves kultūra;
• radoša pieeja priekšnesumam;
3. Apbalvošana:
• visi konkursa dalībnieki saņems balvas un atzinības rakstus;
• Konkursa uzvarētājs iegūs titulu "Engures novada Cālis 2016"
• Pārējie konkursa dalībnieki saņems nominācijas (skanīgākais cālis, drosmīgākais cālis utt.) 
Informācija un kontaktpersonas:
Engures Kultūras nams
Kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja – Vita Multiņa, tālr. 26148381
Informācija par konkursu - nolikums un pieteikuma anketas pieejamas arī Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv 
Konkura norises kārtība:
2016.gada 30.aprīlis:
10:00 – 12:30 – mēģinājums
13:00 – konkursa sākums 

<< Atpakaļ