Engures novads

Engures kultūras namā apskatāma foto izstāde Engures ezera dabas parks07-05-2018

Visas izstādē redzamās fotogrāfijas ir tapušas Engures ezera dabas parka teritorijā un ataino tajā redzamo dabas burvību.

Fotogrāfiju autore ir   Gunta Žagare – bērzciemniece, kā arī Engures vidusskolas absolvente, kurai fotografēšana ir hobijs jau vairāk nekā 10 gadus ar uzsvaru tieši uz dabas un dzīvnieku foto.
 
Engures ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama teritorija, kas ir iekļauta arī Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parkā ietilpst Engures ezers, zemes ap to un jūras piekraste no Engures līdz Mērsragam.
Engures ezera dabas parkā ir novērojama liela biotopu daudzveidība, to starpā arī Latvijā un Eiropā reti sastopami biotopi, kā arī liels skaits aizsargājamo augu un putnu sugu. Engures ezera krastos ne tikai ir iespējams sastapt savvaļas zirgus un govis – ezers ir arī putniem nozīmīga vieta ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā.
 
Izstāde tapusi ar Engures novada domes atbalstu Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.
(Vairāk par jauniešu projektu konkursu iespējams uzzināt Engures novada mājaslapas sadaļā Jauniešiem.) 

<< Atpakaļ