Engures novads

Engures Mūzikas un mākslas skolai 25 gadu jubileja01-04-2019

18. aprīlis pl. 16.00 EMMS absolventu un bijušo un esošo pedagogu tikšanās Engures saieta namā, izstādes “Ceļš uz mākslu” atklāšana. 18. aprīlis pl. 18.00 Engures Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu jubilejas Svētku koncerts, piedalās skolas abolventi, pedagogi un audzēkņi. Būs gaidīti visi, kas atradīs laiku un atnāks!

<< Atpakaļ