Engures novads

Engures novada Cālis 202014-02-2020

Konkursa norises vieta un laiks: 2020.gada 18. aprīlis pl. 13.00 Šlokenbekas muižā. Konkursa mērķis ir veicināt pirmsskolas bērnu muzikalitāti, pilnveidot skatuves kultūras un uzstāšanās prasmes.

Dalībnieki un pieteikšanās:
1. Konkursā var piedalīties visi bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastos.
2. Konkursā “Engures novada cālis 2020” var tikt pieteikti un piedalīties ne vairāk kā 5 dalībnieki no katra pagasta pirmsskolas izglītības iestādes.
3. Aizpildīta pieteikuma anketa (pielikums nr.1) līdz 2020.gada 3.aprīlim  plkst. 13:00, jānosūta uz e-pastu: slokenbeka@enguresnovads.lv  vai personīgi jāiesniedz Šlokenbekas muižā.
4. Pēc norādītā termiņa iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti.
 
Repertuārs un izpildījuma veids:
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 2 dziesmas latviešu valodā – viena latviešu tautas dziesma, otra pēc izvēles.
2. Repertuāram jāatbilst solista vecumam un vokālajām spējām.
3. Dziesmu izpildījuma veids var būt akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā vai a cappella.
4. Fonogrammu Mp3 formātā nosūtīt skaņu operatoram līdz 15.aprīlim uz e-pastu naktsmaina@inbox.lv. Fonogrammas faila nosaukumu veidot pēc parauga: Vārds Uzvārds_dziesmas nosaukums. 
5. Pavadījuma veids jānorāda pieteikuma anketā.
6. Katrs dalībnieks dziesmas izpilda pieteikuma anketā norādītajā secībā.
7. Kopējā uzstāšanās kārtība tiks precizēta pēc dalībnieku anketu saņemšanas, sākot no jaunākajiem dalībniekiem.
 
Pieteikšanās konkursam līdz 2020.gada 3.aprīlim  plkst.13:00. Anketas var iesniegt Šlokenbekas muižā vai elektroniski slokenbeka@enguresnovads.lv 
Papildus informācija   +371 28301020
 
Lasi pilnu konkursa nolikumu!
Skatīt konkura pieteikuma anketu!

<< Atpakaļ