Engures novads

Esi vērīgs, informē bāriņtiesu par bērniem, kuri palikuši bez vecāku pārstāvības19-03-2020

Kā jārīkojas līdzcilvēkiem, kuri ir pamanījuši, ka kaimiņbērns atstāts mājās viens bez uzraudzības, jo vecākiem nav iespēja atgriezties Latvijā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli? Ko darīt, ja redzi vai dzirdi, ka kaimiņos pret bērniem izturas vardarbīgi – sit, lamā vai nepārtraukti kliedz uz bērnu? Engures novada bāriņtiesa lūdz iedzīvotājus būt vērīgiem, līdzdarboties un nekavējoties sniegt informāciju bāriņtiesai par radušos situāciju.

Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Tomēr bērna likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešams izvērtēt, vai bērns, kurš piemēram, ir 8 gadus vecs, varēs sevi aprūpēt – pagatavot ēst, mācīties attālināti un veikt citas darbības. Tāpat vērtējams, vai 13 gadus vecs jaunietis spēs pilnvērtīgi aprūpēt divus gadus vecu bērnu visas dienas garumā. Atgādinām, ka vecāku pienākums ir nodrošināt sava bērna drošību.
 
Nekavējoties informē bāriņtiesu, ja:
- bērns/bērni, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskā pārstāvja;
- bērns/bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kura vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, atstāts mājās viens;
- bērnam/bērniem, kuru vecāki atrodas pašizolācijā, nepieciešama palīdzība, 
- bērna vecāki veselības dēļ nevar parūpēties par bērnu/bērniem;
- aizgādnībā esošo personu aizgādņi nav Latvijā un  personai ar ierobežotu rīcībspēju nav nodrošināts nepieciešamais atbalsts.
 
Par iespējamiem bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību pārkāpumiem – atstāšana bez uzraudzības, vardarbība vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējums, lūdzam nekavējoties sazināties ar bāriņtiesu pa tālruni 22010953 vai rakstīt e-pastu uz barintiesa@enguresnovads.lv. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
 
Ja esi ārzemēs neilgu laika periodu, iespējams izdot pilnvaru attālināti
 
Informējam, ka, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespējams izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas (latvijasnotars.lv). Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. 
Iespējamie varianti ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ, kad nav iespējams cits risinājums, var būt dažādi - aizbildnības nodibināšana, bērna ievietošana audžuģimenē, bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā vai ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (aprūpes iestādē).
 

<< Atpakaļ